25 Temmuz 2007 00:00

Halk, vekilini cezaevinden ??kard?

Gebze M Tipi Cezaevi?nde tutuklu bulunan ?stanbul 3. B?lge Milletvekili Sebahat Tuncel tahliye edildi. Tuncel, ?Halk?ma ?ok te?ekk?r ediyorum.

Paylaş

Gebze M Tipi Cezaevi?nde tutuklu bulunan ?stanbul 3. B?lge Milletvekili Sebahat Tuncel tahliye edildi. Tuncel, ?Halk?ma ?ok te?ekk?r ediyorum. Bundan sonraki g?revimi lay?k?yla yerine getirece?ime s?z veriyorum? dedi.
?Yasa d??? ?rg?te ?ye olmak? iddias?yla tutuklu bulunan ve ?stanbul 3. B?lge?den Bin Umut Ba??ms?z Milletvekili se?ilen Sebahat Tuncel?in tahliyesine karar verildi. Tuncel?in avukat? Baran Do?an, ?l Se?im Kurulundan m?vekkilinin milletvekili se?ildi?ine dair mazbatay? ald?ktan sonra Be?ikta??taki ?stanbul Adliyesine geldi. Baran, mazbatay? ve m?vekkili Tuncel?in ??Milletvekili se?ildi?i i?in tahliye edilmesi gerekti?i anlat?lan dilek?esini??, ?stanbul 10. A??r Ceza Mahkemesine verdi.
Mahkeme bunun ?zerine, ?yasa d??? ?rg?te ?ye olmak? su?undan ayn? mahkemede yarg?lanan Sebahat Tuncel?in, Anayasan?n yasama dokunulmazl???n? d?zenleyen 83. maddesi gere?ince tahliyesine karar verdi.
?i?eklerle kar??land?
Mahkeme karar?n?n ard?ndan Gebze M Tipi Cezaevi?nde tutuklu bulunan milletvekili Sebahat Tuncel tahliye edildi. Tuncel, cezaevi ?n?nde y?zlerce ki?i taraf?ndan ?Sebahat d??ar?? ve ?K?rt halk? seninle gurur duyuyor? sloganlar?, zafer i?aretleri ve ?i?eklerle kar??lad?.
Polis gaz bombas? att?
Burada k?sa bir a??klama yapan Tuncel, ?Halk?ma ?ok te?ekk?r ediyorum. Bundan sonraki g?revimi lay?k?yla yerine getirece?ime s?z veriyorum? dedi.
Konu?mas?n?n ard?ndan Milletvekili Tuncel araca binerek cezaevinde uzakla?maya ?al???rken, polis kitleyi da??tmak i?in gaz bombas? att?. (?stanbul/EVRENSEL)
ÖNCEKİ HABER

Se?im sonu?lar? nas?l okunmal??

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa