i? ilanlar?ndaki ?zelliklerin ger?ek anlamlar? 3

 • Tercihen Y?ksek Lisans Mezunu, ?ngilizceyi Anadili Gibi Konu?abilen, Konusunda En Az On Y?l Deneyimli, Askerli?ini Yapm??, 30 Ya??n? A?mam??
  ?Oha!? demeyin, asl?nda ne istedi?imizi biz de tam bilmiyoruz,...


  Tercihen Y?ksek Lisans Mezunu, ?ngilizceyi Anadili Gibi Konu?abilen, Konusunda En Az On Y?l Deneyimli, Askerli?ini Yapm??, 30 Ya??n? A?mam??
  ?Oha!? demeyin, asl?nda ne istedi?imizi biz de tam bilmiyoruz, bu ?zelliklere sahip aday bulabilir miyiz onu da bilmiyoruz. Ama patron yazal?m diyor, ilan haval? oluyormu?.
  B S?n?f? S?r?c? Belgesine Sahip
  Size araba verece?iz ama ?of?r vermeyece?iz. Uzun yola al???ks?n?zd?r umar?z.
  Tercihen Muhasebe ve/veya ?ngilizce Bilen (Valla ger?ek!)
  ?imdi sizi tam olarak nerede kullanaca??m?z? bilmiyoruz. Ne kadar ?ok vasf?n?z olursa o kadar iyi... Hele bir siz i?e ba?lay?n. Gerisini sonra d???n?r?z.
  www.evrensel.net