Fotoğraf: AA

on dakika

 • F?rlama bir ?ocuk caddeden ge?mekte olan adama sorar:- Bay?m, saatiniz ka? acaba?Adam durur, paltosunun ve ceketinin d??melerini a?ar, yelek cebinden saatini ...


  F?rlama bir ?ocuk caddeden ge?mekte olan adama sorar:
  - Bay?m, saatiniz ka? acaba?
  Adam durur, paltosunun ve ceketinin d??melerini a?ar, yelek cebinden saatini ??kar?r, bakar ve ???e ?eyrek var gen? adam? der. ?Te?ekk?rler? der ?ocuk, ?L?tfen saat tam ??te gelin de y?z?n?ze t?k?reyim!?
  Adam?n tepesi atar, caddelerde nefes nefese ?ocu?u kovalamaya ba?lar. Ancak birka? dakika sonra eski bir arkada??na rastlar ve durmak zorunda kal?r. ?Hay?rd?r? der arkada??, ?Sorma!? der adam nefes nefese, ?Veledin biri geldi saati sordu. ??e ?eyrek var dedim. O da ?Saat tam ??te gel de y?z?ne t?k?reyim? dedi, onu koval?yorum.?
  ?Anlad?m da birader? der arkada??, ?Bu acele niye? Daha on dakikan var!?
  www.evrensel.net