?talyan Alpleri?nde donarak can verdiler

?talyan Alpleri'nde 5 da?c?n?n hayat?n? yitirdi?i, bir Alman da?c?n?n da hastaneye kald?r?ld??? bildirildi. Aosta'daki sivil korumadan Guido Bertolaso, 4 da?c?n?n Mont Blanc'da, birinin de Monte Rosa'da ?ld???n? s?yledi.


?talyan Alpleri'nde 5 da?c?n?n hayat?n? yitirdi?i, bir Alman da?c?n?n da hastaneye kald?r?ld??? bildirildi. Aosta'daki sivil korumadan Guido Bertolaso, 4 da?c?n?n Mont Blanc'da, birinin de Monte Rosa'da ?ld???n? s?yledi. Bertolaso, ayr?ca bir Alman kad?n da?c?n?n da Zermatt'da hastaneye kald?r?ld???n? kaydetti. Bir g?nde bu kadar da?c? can kayb? olmas?n?n nadir g?r?ld???n? hat?rlatan Bertolaso, ?lenlerin t?m?n?n donmu? oldu?unu belirtti. Hayat?n? yitiren da?c?lar?n milliyetleri konusunuda ayr?nt?l? bilgi verilmedi. (TOPLUM YA?AM)
www.evrensel.net