26 Temmuz 2007 00:00

Tolstoy ve Nietzsche K?rt?ede

Modern bir yaz? dili olmak i?in b?y?k bir ?aba sarf eden K?rt?e her ge?en g?n ?e?itli ?r?nlerle kapasitesini art?rmaya ba?lad?. ?zellikle modern Avrupa yaz?l? k?lt?r?ne ait eserleri K?rt?eye ?eviren ?ok say?da yay?nevinden biri ...

Paylaş

Modern bir yaz? dili olmak i?in b?y?k bir ?aba sarf eden K?rt?e her ge?en g?n ?e?itli ?r?nlerle kapasitesini art?rmaya ba?lad?. ?zellikle modern Avrupa yaz?l? k?lt?r?ne ait eserleri K?rt?eye ?eviren ?ok say?da yay?nevinden biri olan Hivda Yay?nevi iki yeni kitab? okuyucular?na sundu. Leo Tolstoy?un Wateya Jiyane (Ya?am?n Anlam?) ve Nietzsche?nin Zerde?t W?ha Ferman K?r (Zerd??t B?yle Buyurdu) kitaplar? K?rt?enin K?rmanci leh?esiyle Hivda Yay?nevi taraf?ndan okurlar?yla bulu?turdu.
3 y?ll?k bir ge?mi?i olan Hivda Yay?nevi?nin edit?r? H?seyin Siyabend, ama?lar?n? ?K?rt toplumunun ayd?nlanmas?na katk? sunmak? olarak a??kl?yor.
Tolstoy?un Wateya Jiyane kitab?n?n ?evirisi Murat Pola?ya ait. Bencilli?in insan?n en b?y?k d??man? oldu?unu ifade eden Tolstoy bu deneme kitab?yla, kendi d?neminin Rusya?s?na da ???k tutmu? oluyor.
?a?da? felsefi d???ncenin en b?y?k duayenlerinden olan Nietzsche?nin temel ??retisinin tart???ld??? Zerde?t W?ha Ferman K?r adl? eseri, halen cezaevinde olan ve ?m?r boyu hapis cezas? alan Muhammed ?nal taraf?ndan ?evrilmi?. Hem bat? hem de do?u felsefinin b?y?k d???n?rlerini K?rt?e diline kazand?rmaya ?al??t?klar?n? s?yleyen Siyabend, s?zlerini ??yle s?rd?r?yor: ?K?rtler hem kendi r?nesanslar?n? olu?turmak hem de di?er toplumlar?n ya?ad??? modern buhran? a?mak i?in ?ok daha fazla okumak zorunda.? (?stanbul/EVRENSEL)
ÖNCEKİ HABER

THY?de ipler geriliyor!

SONRAKİ HABER

Keşan'da eğitime kar engeli

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa