26 Temmuz 2007 00:00

Ta?eron i??iler dertli

Tokat Belediyesi?nin altyap? ve temizlik kollar?ndaki hizmetlerinin ?zelle?tirmesinin ard?ndan ta?eron ?irketlerde ?al??an i??iler pek ?ok sorun ya?amaya ba?lad?.

Paylaş

Tokat Belediyesi?nin altyap? ve temizlik kollar?ndaki hizmetlerinin ?zelle?tirmesinin ard?ndan ta?eron ?irketlerde ?al??an i??iler pek ?ok sorun ya?amaya ba?lad?. ?cretleri d?zensiz ?denen i??iler, i?ten at?lma korkusu da ya??yor.
Belediyenin temizlik hizmetini alan Teknik Kat? At?klar ?irketinde 124 i??i ?al???yor. ???iler ge?ti?imiz may?s ay?nda ka??t ?zerinde ad? ?evre Temizlik olarak de?i?tirilen yeni ?irkete ge?irildiler. De?i?iklik nedeniyle i??ilere tazminat ?deme s?z? verilirken, hen?z bu s?z tutulmad?. ???iler ?Her ay?n 18?inde ?cret almam?z gerekiyor ama bunun bir t?rl? zaman?nda ?dendi?ini g?rmedik. ?irketin ismi de?i?ti bize vaat edilen tazminatlar ortada yok. Patronumuzu bile tan?m?yoruz. Tek bildi?imiz ?stanbul?da oldu?u? diye konu?tular.
?te yandan belediyenin kald?r?m hizmetlerini ?stlenen Nurak Parke?de ?al??an 20?nin ?zerindeki i??i ise yevmiye ?zerinden ?al??t?r?ld?klar?n? s?yleyerek ??al??t?r?lmad???m?z g?n?n paras? kesilir. Sigorta primleri de d?zensiz ?deniyor. Belirli bir mesai saatimiz yok. Paydos saati y?neticiler taraf?ndan belirleniyor? s?zleriyle s?k?nt?lar?n? anlatt?lar. (Tokat/EVRENSEL)
Murat G?ne?
ÖNCEKİ HABER

EMEK G?NL??

SONRAKİ HABER

Yüzlerce geyik öldüren avcıya hapis ve ayda 1 kez Bambi izleme cezası

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa