26 Temmuz 2007 00:00

Silopi?de kutlamalar ?? g?n s?rd?

??rnak??n Silopi il?esinde Bin Umut Adaylar? Sevahir Bay?nd?r ve Hasip Kaplan??n milletvekili se?ilmesinin ard?ndan 3 g?n boyunca kutlamalar yap?ld?. Davul zurna e?li?inde halay ?eken vatanda?lar, iradelerinin Meclis?te temsil ...

Paylaş

??rnak??n Silopi il?esinde Bin Umut Adaylar? Sevahir Bay?nd?r ve Hasip Kaplan??n milletvekili se?ilmesinin ard?ndan 3 g?n boyunca kutlamalar yap?ld?. Davul zurna e?li?inde halay ?eken vatanda?lar, iradelerinin Meclis?te temsil edilmesinin sevincini ya?ad?.
??rnak??n Silopi il?esinde 22 Temmuz se?imlerinde Sevahir Bay?nd?r ve Hasip Kaplan??n milletvekili se?ilmesi haberi ile birlikte ba?layan kutlamalar 3 g?n s?rd?. Sokaklara d?k?len Silopililer, sevin?lerini davul zurna e?li?inde halay ?ekerek g?sterdi. Silopililer, gece ge? saatlere kadar kutlama yapt?. Binlerce ki?inin Bay?nd?r ile birlikte halay ?ekmesi esnas?nda izdiham ya?and?.
Kad?nlar sevindi
??rnak?ta Bay?nd?r??n se?ilmesine en fazla sevinen kesim ise kad?nlar oldu. ?zellikle feodal ve a?iretsel yap?n?n hakim oldu?u ??rnak?da bir kad?n? Meclis?e g?ndermenin sevincini ya?ayan kad?nlar, ?ocuklar?yla birlikte kutlamalara kat?ld?. Kutlamalar?n renkli simas? ise dengb?j kad?nlar oldu. Dengb?j kad?nlar seslendirdikleri stranlarla mutluluklar?n? yans?tt?. Dengb?j K?rdi, mutlulu?unu ?u s?zlerle dile getirdi: ?Biz kad?nlar?n sesleri as?rlard?r susturuldu. Bug?n bu co?ku, kad?nlar?n zafer co?kusudur. ??rnak tarihinde bir ilk ya?and?. Feodal ve a?iret zihniyetleriyle y?netilen ??rnak??n ilk kad?n milletvekilini ??kard?k. T?m ??rnakl? kad?nlar?n zafer bayram?d?r. Bac?lar, bu bayram sizindir. 3 g?n de s?rse 10 g?n de s?rse size yetmez, ??nk? siz her ?eyi hak ettiniz. Bundan sonra ben de stranlar?m? her yerde ve her platformda seslendirece?ime s?z veriyorum.? (Silopi/D?HA)
Murat Y?ld?r?m
ÖNCEKİ HABER

Birdal?dan te?ekk?r ziyareti

SONRAKİ HABER

Mevlüt Çavuşoğlu-Nadia Murad görüşmesinden iki farklı tweet

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa