Fotoğraf: Evrensel

Se?ildi ama medyaya yaranamad?!

?stanbul?dan se?ilen ba??ms?z milletvekili Sebahat Tuncel, g?nlerdir medyan?n d??manca yakla??mlar?ndan kurtulamad?. D?n, tahliyesini haber veren gazeteler ?PKK Meclis?te? diyecek kadar ileri gitti.


?stanbul?dan se?ilen ba??ms?z milletvekili Sebahat Tuncel, g?nlerdir medyan?n d??manca yakla??mlar?ndan kurtulamad?. D?n, tahliyesini haber veren gazeteler ?PKK Meclis?te? diyecek kadar ileri gitti.
Bin Umut ?stanbul milletvekili Sebahat Tuncel?in tahliyesi, gazetelerde geni? yer buldu. Ancak gazetelerin ?o?unda Tuncel?den memnuniyetsiz ve rahats?z bir hava hakimdi. ?lkenin en ?ok satan gazetesi Posta, Tuncel?in tahliyesini d??manca bir ?slupla haberle?tirerek bu konuda da rakiplerini geride b?rakt?. ?Bunu da g?rd?k? man?etini atan gazete, Tuncel?in yapt??? zafer i?aretini ?PKK usul? selam? olarak niteledi.
Terc?man ?Kim ?dur? diyecek? man?etini at?p ?PKK?l? Sabahat??n uzun konvoyunu g?ren T?rk halk? ?lkenin halini deh?etle seyretti? iddias?nda bulundu.
G?ne? ise ?PKK, Ankara yolunda!? diyecek kadar ileri gitti.
H?rriyet, rakiplerinden daha sa?duyulu bir habere yer verdi. ?DTP?lilerden ?l?ml? mesajlar? ba?l???n? kullanan gazete, Bin Umut milletvekillerinin deme?lerini ?arp?tmadan verdi.
Daha ?nce de ?srarla elleri kelep?eli foto?raflar kullanan gazeteler, cezaevindeki bir siyaset?inin milletvekili se?ilmesini olumsuz g?stermeye ?al???yordu. (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net