L?l Mescidi y?k?lacak

Pakistan y?netimi, radikal ?slamc?lara kar?? operasyon yap?lan L?l Mescit k?lliyesindeki medreseyi y?kmaya ba?lad?. Mescide 10 Temmuz?da komandolar?n d?zenledi?i operasyonda 100?den fazla ki?i hayat?n? kaybetmi?, Pakistan?daki ...


Pakistan y?netimi, radikal ?slamc?lara kar?? operasyon yap?lan L?l Mescit k?lliyesindeki medreseyi y?kmaya ba?lad?. Mescide 10 Temmuz?da komandolar?n d?zenledi?i operasyonda 100?den fazla ki?i hayat?n? kaybetmi?, Pakistan?daki Taliban ?uras?, darbeci Devlet Ba?kan? Pervez M??erref?e kar?? ate?kes anla?mas?n? kald?rm??t?. Takip eden g?nlerdeki ?at??malarda 300?e yak?n ki?i ?ld?.
Belediye yetkilileri, y?k?m?n birka? g?n i?inde tamamlanaca??n? bildirdiler. Bununla birlikte h?k?metin k?lliyedeki camiyi y?kma niyetinde olmad???, caminin onar?larak hizmete a??laca?? belirtildi.
Bu arada, Pakistan??n Kuzeybat? S?n?r Eyaleti?ne ba?l? Bannu kentinde kimli?i belirsiz sald?rganlar taraf?ndan d?zenlenen f?ze sald?r?s?nda en az 9 ki?inin ?ld???, 35 ki?inin yaraland??? bildirildi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net