Kar: M?cadelemiz devam edecek

Kar: M?cadelemiz devam edecek

Hatay Bin Umut Aday? Berkat Kar, m?cadeleye devam edeceklerini ve Bin Umut Adaylar?n? destekleyeceklerini s?yledi. Kalabal?k bir kitle ve DTP Hatay ?l Ba?kan? Halis Yurtseverin de kat?ld???,...


Hatay Bin Umut Aday? Berkat Kar, m?cadeleye devam edeceklerini ve Bin Umut Adaylar?n? destekleyeceklerini s?yledi. Kalabal?k bir kitle ve DTP Hatay ?l Ba?kan? Halis Yurtseverin de kat?ld???, Antakya Gazeteciler Cemiyeti?ndeki bas?n toplant?s?nda konu?an Kar, ??lkemizin k?s?r d?ng? ve kutupla?maya hapsedildi?i bir se?im kampanyas?nda CHP-MHP koalisyonu ile tek ba??na AKP iktidar? se?enekleri aras?nda kalan halk?n tercih yapmaya zorland??? ko?ullarda ald???m?z oy oran? k???msenmeyecek orandad?r? dedi.
Se?ilen Bin Umut Adaylar?n? destekleyeceklerini belirten Kar, Emek ve Bar?? Bloku olarak ?al??maya devam edeceklerini s?yledi. (Antakya/EVRENSEL)
www.evrensel.net