G?NL?K

 • Listeleri ?n?m?ze koydular?
  H?rl? m? h?rs?z m??
  Namuslu mu namussuz mu?


  Listeleri ?n?m?ze koydular?
  H?rl? m? h?rs?z m??
  Namuslu mu namussuz mu?
  Ne ?ald? ne ?almad??
  Hangi ihalelerde ka? para verip adam sat?n ald??
  Hangi kap?lara ard?nda hangi pazarl?klar? yapt??
  Neyin kar??l???nda neleri satt??? Bilemedik?
  Medya da ?ylesine ?d?r?st ve yans?z? gizledi ki her ?eyi hi?bir ger?e?i anlayamad?k!
  Gittik, ?n?m?ze konulan listeye m?hr? bast?k?
  Ertesi g?n bakt?k ki, demokrasi zafer kazanm??!
  Ya?as?n demokrasi!
  ?imdi ??reniyoruz ki, Tayyip Bey ile Baykal gizlice bulu?uyor.
  Aralar?nda ?demokratik? bir pazarl?k?
  Anla?ma yap?l?yor.
  Bu anla?mayla Tayyip Bey o g?n yarg?land??? tam 50?den fazla davadan y?rt?yor.
  Yarg?land??? davalar siyasi nedenden ?t?r??
  Politik d???ncelerinin sonucu olsa, o d???nceler kat?lmasak bile, siyasi ?zg?rl?k deyip bu tutumu alk??lar?z.
  Ama davalar belediye idaresinden; yolsuzluk davalar??
  Ger?i sorsan?z beyefendiye, bunlar siyasi dava der.
  ?yle olmu?tur zaten hep.
  Liseli ?ocuk duvara yaz? yazd???ndan siyasi yerine ?ter?r? su?lusu olur?
  Bunlar memleketi g?t?r?r, ama daima ?d???nce su?lusudur!?
  ***
  ??te o pazarl?kta beyefendinin ?n? a??l?r, yolsuzluk davalar?ndan kurtulur!
  Gelir tepeye oturur!
  Kapal? kap?lar ard?nda iki ki?i pazarl?k yapar?
  Biri al?r biri satar?
  Anlar?z ki, demokrasi zafer kazanm??t?r!
  Ne mutlu b?yle demokrasiye!
  Ki, ?ncesi vard?r.
  Diyelim f?nd?k?? C?neyt, beyefendiyi koluna takar?
  ?kili Amerika?ya u?ar!
  ?hale a??l?r. Kap?lar aralan?r? Sunumlar yap?l?r?
  Beyefendi, f?nd?k?? f?st?k?? teminat?yla ihaleyi kazan?r!
  Amerika?da mutlu iki T?rk!
  Hesapta BOP vard?r; beyefendi projeye cuk oturmaktad?r.
  ?stelik milli g?r??, o g?ne kadar savunulan b?t?n de?erler, inan?lar bir dakkada sat?lm???
  Yeni ?de?i?im? ufuklar?na kanat a??lm???
  Beyefendi yeni g?revine atanm??t?r!
  Amerika atam???
  ?Amerikan kar??t? Baykal? gerekli kolayl??? sa?lam??t?r!
  ??te o Amerikan atamas? listeler ?n?m?ze konuldu?unda demokrasi zafer kazanm??t?r!
  Bir yerlerde kapal? kap?lar ard?nda gelece?imiz belirleniyor.
  Arac?lar dolan?yor!
  ?ki ?kar?? kutup? adam bir bal?k??da gizlice bulu?up pazarl?k yap?yor.
  Bal?klar tavalan?yor.
  Yolsuzluklar aklan?yor
  Siyaset yap?lan?yor.
  ??te o zaman anl?yoruz ki, demokrasimiz yeni bir zafer kazan?yor!
  Ya?as?n demokrasinin zaferi!
  Y?cel Sarpdere
  www.evrensel.net