Hakkari?de son karar? YSK verecek

Hakkari?de ilk sonu?lara g?re, 2 ba??ms?z ve 1 AKP?li aday?n milletvekili se?ildi?i a??klan?rken, g?mr?klerden gelen oylar sonucu de?i?tirdi.


Hakkari?de ilk sonu?lara g?re, 2 ba??ms?z ve 1 AKP?li aday?n milletvekili se?ildi?i a??klan?rken, g?mr?klerden gelen oylar sonucu de?i?tirdi. Ba??ms?z aday Sebahattin Suva?ci?nin milletvekilli?i d??erken, AKP?li Abdulmuttalip ?zbek milletvekili oldu. Son karar? ise YSK verecek.
Hakkari?de; AKP 29 bin 264 oy al?rken, ba??ms?z adaylardan Hamit Geylani?ye 15 bin 25, Sebahattin Suva?ci?ye 14 bin 677 oy ??kt?. Bu sonuca g?re AKP?den R?stem Zeydan, ba??ms?zlar Geylani ve Suva?ci?nin milletvekili se?ildi?i a??kland?. AKP ikinci milletvekilli?ini 45 oy farkla kaybetmi? oldu. YSK g?mr?klerden gelen oylar? illere da??t?nca, Hakkari?de AKP?ye 232 oy eklendi. Bu durumda ba??ms?z Suva?ci?nin yerine AKP?li Abdulmuttalip ?zbek?in milletvekili oldu?u belirlendi. Ancak Savu?ci, 41 sand?k sonucuna itiraz edince oylar yeniden say?ld?. Say?m sonunda AKP?nin 12, Suva?ci?nin de 41 oyu iptal edildi.
Hakkari ?l Se?im Kurulu d?n ak?am saatlerinde, Suva?ci?nin yerine AKP?li ?zbek?in milletvekili oldu?unu a??klad?. Ancak son karar? YSK?n?n verece?i bildirildi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net