Az?nl?k Raporu atv 22.50

Bilimkurgu t?r?n?n ?nl? yazar? Philip K. Dick??in bir k?sa ?yk?s?nden al?nan ve y?netmen Steven Spielberg taraf?ndan sinemaya uyarlanan film, 2054?te ?Washington DC?de ge?iyor.


Bilimkurgu t?r?n?n ?nl? yazar? Philip K. Dick??in bir k?sa ?yk?s?nden al?nan ve y?netmen Steven Spielberg taraf?ndan sinemaya uyarlanan film, 2054?te ?Washington DC?de ge?iyor.
Dedektif John Anderton baz? teknolojik ayg?tlar sayesinde cinayetler daha i?lenmeden ?nce fark edip yakalayan ?zel bir polis biriminin ba??ndad?r.
Anderton??n kusursuz i?ledi?ini d???nd??? sistem birden bire tersine d?ner. Anderton??n ?efi oldu?u birim cinayet su?lamas?yla onun pe?ine d??er. Avc? art?k av olmu?tur.
www.evrensel.net