27 Temmuz 2007 00:00

Yoksulluk s?n?r? 2 bin 20 YTL

T?rk-?? a?l?k s?n?r?n?n 622 YTL ve yoksulluk s?n?r?n?n 2 bin 27 YTL oldu?unu bildirdi. Mutfak enflasyonunun bu ay y?zde 0.18 oran?nda geriledi?ini belirten T?rk-??, son on iki ay itibariyle fiyat art???n?n y?zde 8.53 ve y?ll?k ...

Paylaş

T?rk-?? a?l?k s?n?r?n?n 622 YTL ve yoksulluk s?n?r?n?n 2 bin 27 YTL oldu?unu bildirdi. Mutfak enflasyonunun bu ay y?zde 0.18 oran?nda geriledi?ini belirten T?rk-??, son on iki ay itibariyle fiyat art???n?n y?zde 8.53 ve y?ll?k ortalama art???n y?zde 11.68 oran?nda ger?ekle?ti?ini ifade etti.
G?da harcamas?nda son ?? ayda g?r?len gerilemenin aile b?t?esinde ?nemli bir gider grubunu olu?turan ?mutfak harcamas??n?n olumlu etkilendi?ini kaydeden T?rk-??, halen milyonlarca ?al??an?n ve emeklinin ?nemli bir b?l?m?n?n gelirinin a?l?k s?n?r?n?n alt?nda oldu?unu vurgulad?.
T?rk-?? taraf?ndan yirmi y?ldan bu yana her ay d?zenli olarak yap?lan ?a?l?k ve yoksulluk s?n?r?? ara?t?rmas?n?n sonu?lar?na g?re, temmuz itibariyle, d?rt ki?ilik bir ailenin ?mutfak? i?in yapmas? gereken harcama tutar? (a?l?k s?n?r?) 622.25 YTL olarak hesapland?. G?dan?n yan? s?ra di?er zorunlu harcamalar?n kar??lanabilmesi i?in eve girmesi gereken toplam tutar ise (yoksulluk s?n?r?) 2.026.87 YTL d?zeyinde ger?ekle?ti.
Yo?urt, peynir, s?t artt?
G?da harcamas? ?al??mas?na temel al?nan beslenme kal?b?nda yer alan baz? ?r?nlerin fiyatlar?nda T?rk-???in ara?t?rmas?na g?re temmuz itibariyle s?t, yo?urt, peynir grubunda; bu ay hemen t?m ?r?nlerde fiyat art??? tespit edildi. Ge?en aylarda ucuzlayan s?t fiyat? bu ay y?zde 12.58 oran?nda artarken, yo?urt ve peynir fiyatlar?ndaki art?? y?zde 10?un ?zerinde oldu. (Ankara/ANKA)
ÖNCEKİ HABER

?ZG?RCE

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa