Bombaya uyand?lar

Cumhuriyet?e at?lan bombayla ?mraniye?de bir gecekonduda ele ge?irilen bombalar?n ayn? seri numaras?na sahip olduklar? haberi sonunda gazetelerde geni? yer bulabildi.


Cumhuriyet?e at?lan bombayla ?mraniye?de bir gecekonduda ele ge?irilen bombalar?n ayn? seri numaras?na sahip olduklar? haberi sonunda gazetelerde geni? yer bulabildi. Bir bu?uk ay ?nce bask?n ilk yap?ld???nda ortaya ??kan bu geli?meyi haberle?tirmek i?in bir?ok gazete kesinle?mesini bekledi.
Cumhuriyet gazetesinin bile kendisini ilgilendiren bu habere fazla temkinli yakla?mas? dikkat ?ekti. Sonunda, d?nk? Cumhuriyet, birinci sayfas?nda ?Cumhuriyet-?mraniye / Bombalar ayn? seri? ba?l?kl? bir habere yer verebildi. Bug?n gazetesi ise 12 Haziran?daki bask?nla ??z?len s?rr?, d?n man?ete ta??d?: ?Bombalar?n s?rr? ??z?ld??. (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net