G?m??l?k Akademisi i?in imza kampanyas?

Yazar Latife Tekin?in ?nc?l???nde Bodrum?da kurulan G?m??l?k Akademisi?ne y?nelik sald?r?lar, edebiyat ?evrelerinde tepkiyle kar??land?. PEN Yazarlar Derne?i?nin yapt??? ?G?m??l?k Akademisi?ni savunal?m? ...


Yazar Latife Tekin?in ?nc?l???nde Bodrum?da kurulan G?m??l?k Akademisi?ne y?nelik sald?r?lar, edebiyat ?evrelerinde tepkiyle kar??land?. PEN Yazarlar Derne?i?nin yapt??? ?G?m??l?k Akademisi?ni savunal?m? a??klamas?n?n ard?ndan yazarlar bir imza kampanyas? ba?latarak sald?r?y? protesto ettiler.
Son zamanlarda bir grubunu tacizine u?rayan akademide, 17 Temmuz g?n? PEN Ba?kan? Tar?k G?nersel?in ziyareti s?ras?nda bir bask?n ya?anm??t?. Saatler s?ren arama sonunda g?revliler bir ?ey bulamayarak ayr?lmak zorunda kalm??t?. Akademinin as?ls?z bir ihbar sonucu b?ylesi tacizlere u?rad??? g?r?lmesine kar??n uygulaman?n devam etmesi, PEN Yazarlar Derne?i taraf?ndan ?edebiyat ve sanata kar?? tezgahlanan bir sabotaj? olarak nitelenmi?ti. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net