27 Temmuz 2007 00:00

Disney sigaray? b?rak?yor

Disney, Miramax ve Touchstone film st?dyolar?n?n sahibi Walt Disney art?k filmlerinde sigara i?ilen sahnelerin yer almayaca??n? a??klad?. Bu kararla Disney etiketi ta??yan filmlerin t?m? art?k ?sigaras?z? olurken ...

Paylaş

Disney, Miramax ve Touchstone film st?dyolar?n?n sahibi Walt Disney art?k filmlerinde sigara i?ilen sahnelerin yer almayaca??n? a??klad?. Bu kararla Disney etiketi ta??yan filmlerin t?m? art?k ?sigaras?z? olurken Disney bununla da yetinmiyor. Sigara sahnelerinin g?sterildi?i filmlerin DVD?lerine de sigaraya kar?? sava? a?an kampanya filmleri eklenecek. E?lence ?irketi ayr?ca, sigara i?ilen sahnelerin yer ald??? filmleri g?steren sinemalarla filmden ?nce sigara kar??t? kampanya filmlerinin g?sterilmesi i?in anla?maya ?al???yor.
?Disney, Miramax ve Touchstone?da sigara i?ilen sahnelerin g?sterilmesini onaylam?yoruz? diyen Disney Y?netim Kurulu Ba?kan? Robert Iger, ?Yeni Disney etiketli filmlerde sigara i?ilen sahnelerin tamamen yok olaca??n? umut ediyoruz? diye konu?tu.
Sigara kar?? gruplardan Ash, bu karar?n domino etkisi yaratarak di?er st?dyolar? da etkilemesini istediklerini belirttiler. Sigarayla sava?an The American Legacy Foundation??n Dan??man? Ellen Vargya, ?Medyadaki sigara g?r?nt?lerinin onlu ya?lardaki gen?ler a??s?ndan ?ok etkili oldu?unu g?steren ara?t?rmalar var? derken Disney?in karar?ndan memnuniyetlerini ifade etti. Vargya, ?Y?lda 400 bin gen? i?iciyi etkilediklerini d???nd???m?zde g??l? bir etki. Bu nedenle bu t?r g?r?nt?leri ortadan kald?rmak ger?ekten ?nemli? dedi.
K?stebek filmi
Disney, K?stebek adl? filmi de piyasaya s?rm??t?. Y?netmenli?ini Michael Mann???n ?stlendi?i K?stebek (The Insider), sigara ?irketlerinin halktan gizledi?i s?rlar?n? ?60 Dakika? adl? bir televizyon program?nda a???a d?kmeye kalk??an Jeffrey Wigand?in ?yk?s?n? ve program?n yay?n a?amas?nda kopan f?rt?nay? anlat?yordu. B?t?n olaylar?n iki karakter ?evresinde anlat?ld??? filmde Jeffrey Wigand?i Russel Crowe canland?r?rken, ?60 Dakika? program?n?n yap?mc?s? rol?n? Al Pacino ?stlenmi?ti. Eric Roth ile birlikte giri?ti?i uzun ve yorucu bir maratonu and?ran senaryo yaz?m? s?ras?nda sigaras?n? a?z?ndan d???rmeyen Michael Mann, ?ekimlerin ba?layaca?? g?nlerde sigaray? b?rakm??t?. Bu y?zden ?ekimler s?ras?nda a?z?nda s?rekli sak?z ?i?neyerek dola?an ?nl? y?netmen bu karar?n sebebini ??yle a??kl?yor: ?Sigaray? b?rakmam?n filmin konusuyla ilgisi yoktu. B?ylesine yo?un bir filmin ?ekimleri s?ras?nda g?nde ??-d?rt paket sigara t?ketecek zaman?m olmad?.?
Disney yetkilileri, Wigand?in iste?i ?zerine sigara aleyhtar? ?al??malar yapan Sigara Ortam?ndan Ar?nm?? ?ocuklar Vakf? adl? bir vakfa ba???ta bulundular. (K?LT?R SERV?S?)
ÖNCEKİ HABER

Sanat k?pr?s? Kosmopolis, garajistanbul?da

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa