27 Temmuz 2007 00:00

Siyasi Filmler Festivali?nde konuk T?rkiye

?spanya?n?n Barcelona kentinde 27 Eyl?l-2 Ekim aras?nda yap?lacak 3. Siyasi Filmler Festivali?nin bu y?lki konuk ?lkesinin T?rkiye olaca?? a??kland?. Barcelona Belediyesi, Barcelona?daki Frans?z Enstit?s? ve FNC firmas?n?n ...

Paylaş

?spanya?n?n Barcelona kentinde 27 Eyl?l-2 Ekim aras?nda yap?lacak 3. Siyasi Filmler Festivali?nin bu y?lki konuk ?lkesinin T?rkiye olaca?? a??kland?. Barcelona Belediyesi, Barcelona?daki Frans?z Enstit?s? ve FNC firmas?n?n sponsorlu?unda organize edilen festivalde, 1962-2006 y?llar? aras?nda ?ekilmi? 11 T?rk filminin g?sterilece?i bildirildi. Festival boyunca g?sterilecek T?rk filmleri aras?nda, Metin Erksan??n ?Y?lanlar?n ?c?? (1962), Tun? Okan??n ?Otob?s? (1974), ?erif G?ren ve Y?lmaz G?ney?in ?Yol? (1981), At?f Y?lmaz??n ?Asiye Nas?l Kurtulur??(1986), Tun? Ba?aran??n ?U?urtmay? Vurmas?nlar? (1989), Ye?im Ustao?lu?nun ?G?ne?e Yolculuk? (1999), Tayfun Pirselimo?lu?nun ?Hi?biryerde? (2002), ?a?an Irmak??n ?Babam ve O?lum? (2005) ve ?zer K?z?ltan??n ?Takva? (2006) filmleri bulunuyor. Aralar?nda Uluslararas? ?stanbul Film Festivali?nin Direkt?r Yard?mc?s? Kerem Ayan??n da oldu?u Siyasi Filmler Festivali?nin y?netimi, T?rk filmlerinin g?sterimlerinin ?spanya?da hen?z ?ok yeni olmas? ve T?rk sinemas?n?n bilinmemesi sebebiyle bu y?l T?rkiye?nin davet edildi?ini s?ylediler. Uluslararas? yar??ma b?l?m?n?n de bulundu?u festivalde, siyasi i?erikli k?sa metrajl? filmler ve d?nyadan ?e?itli belgeseller de g?sterilecek. (K?LT?R SERV?S?)
ÖNCEKİ HABER

?Kalbimle oynayaca??m?

SONRAKİ HABER

BUDO'dan sefer iptalleri

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa