Belediye, Avrasya?ya para ya?d?r?yor

29. Avrasya Maratonu, kat?l?mc?lar?na tarihinin en b?y?k ?d?llerini da??tmaya haz?rlan?yor.


29. Avrasya Maratonu, kat?l?mc?lar?na tarihinin en b?y?k ?d?llerini da??tmaya haz?rlan?yor.
Her y?l binlerce sporcunun kat?l?m?yla ger?ekle?en ve bu y?l 29. kez d?zenlenecek olan Avrasya Maratonu, Binbir Gece Masalar??ndan esinlenen ?stanbul B?y?k?ehir Belediyesi?nin da??taca?? para ?d?lleriyle dikkat ?ekiyor.
?stanbul B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Kadir Topba???n, ?Binbir Gece Masallar??ndan esinlenerek atletlerimize binbir adet bin dolar, toplamda da 1 milyon bin dolar verece?iz? ?eklindeki a??klamas?n?n ard?ndan, d?nyada en ?ok ?d?l da??tan maratonlar aras?nda ilk s?raya yerle?en Avrasya Maratonu?nda da??t?lan ?d?l?n ge?en y?la oranla iki kat?na y?kseldi?i belirtildi.
Genel tasnifin d???nda, Balkan, engelliler ve 15 kilometre maraton tasniflerinin de yap?laca?? Avrasya Maratonu?nda, birinci sporcuya 60 bin, d?nya rekoruna ise 100 bin dolar para ?d?l? verilecek.
T?rk atletlere ?zel ?d?ller
T?rk atletlere, maratonda dereceye girmeleri halinde alacaklar? ekstra para ?d?lleriyle adeta piyango vuracak. ?d?l y?netmeli?ine g?re, podyuma ??kmasa da T?rk atletlerin birincisi 20 bin dolar para ?d?l? kazan?rken, ilk ?? dereceye girmeleri halinde alacaklar? ?d?l ikiye katlanacak.
T?rk atletler, maratonda birinci olmalar? halinde 120 bin, d?nya rekoru k?rmalar? halinde 100 bin, T?rkiye rekoru k?rmalar? halinde 25 bin, parkur rekoru k?rmalar? halinde 10 bin, Balkan ?ampiyonu olmalar? halinde de 4 bin dolar para ?d?l? kazanacaklar.
Bu derecelerin hepsini elde eden bir T?rk atleti ise toplam 259 bin dolarl?k ?d?l?n sahibi olacak.
H?z? art?rma hedefi de var
Yeni y?netmeli?iyle atletlere b?y?k para ?d?lleri da??tacak olan Avrasya Maratonu?nda, di?er bir hedef ise h?z? art?rmak. Yetkililer, Avrasya Maratonu?nda 2:20?nin alt?nda ko?an erkek atlet ve 2:40??n alt?nda ko?an bayan atlet say?s?nda d?nyan?n en iyi maratonu olmak istediklerini kaydettiler.
Bu arada, ge?en y?l d?zenlenen Avrasya Maratonu?nda, New York?ta ko?an atletlerden daha fazla sporcu 2:20?nin alt?nda ko?mu?tu. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net