Kayserispor b?y?klerin ?srar?ndan b?kt?

Kayserispor Genel Menajeri S?leyman Hurma, 3 b?y?klerin G?khan ?nal ve Mehmet Topuz ?srar?na tepki g?stererek, iki futbolcuyu da satmama konusunda kararlar?n?n kesin oldu?unu belirtti.


Kayserispor Genel Menajeri S?leyman Hurma, 3 b?y?klerin G?khan ?nal ve Mehmet Topuz ?srar?na tepki g?stererek, iki futbolcuyu da satmama konusunda kararlar?n?n kesin oldu?unu belirtti.
Bu konudaki kararl?l?klar?na ra?men halen iki futbolcu ile ilgili ??kan transfer haberlerinin ciddiyetsiz oldu?unu vurgulayan Hurma, hangi takimden teklif gelirse gelsin iki futbolcuyu da kesinlikle satmayacaklar?n? kaydetti. Hurma, Galatasaray??n G?khan ve Mehmet i?in, kadro d??? kalan Necati, Hasan Kabze, Cihan ve Orhan ile 1 milyon dolar teklif etti?i y?n?nde haberler ??kt???n?n hat?rlat?lmas? ?zerine ?unlar? s?yledi: ?Galatasaray??n kadro d??? b?rakt??? futbolcular bizi ilgilendirmez. Bize b?yle bir teklif gelmedi. Teklif gelse bile b?rak?n bu futbolcular? t?m Galatasaray tak?m?n? bize teklif etseler, yine de bu iki futbolcumuzu vermeyece?iz. ??nk? bu konudaki karar?m?z? daha ?nceden bildirmi?tik. Buna ra?men bu konuda ?srarc? olmak gayri ciddilik olur.?
Her iki oyuncu i?in bir?ok Avrupa tak?m?ndan da ciddi teklifler geldi?ini hat?rlatan Hurma, G?khan ve Mehmet?i satma karar? al?rlarsa iki futbolcunun da Avrupa tak?mlar?nda oynayaca??n? s?yledi.
Avrupa tak?mlar?n?n iki futbolcu i?in T?rkiye?deki tak?mlardan ?ok y?ksek fiyatlar teklif ettiklerini kaydeden Hurma, ??leride futbolcular?m?z? satma karar? al?rsak, G?khan ve Mehmet, ?? b?y?klerin hayal bile edemeyece?i rakamlar teklif eden Avrupa tak?mlar?na gider.? diye konu?tu. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net