Rusya, T?rkiye?ye gelen vatanda?lar?n? uyar?yor

Rusya?dan T?rkiye?ye giden turist say?s? ge?en y?la k?yasla y?zde 30 oran?nda artarken, Rusya D??i?leri Bakanl???, vatanda?lar?n ?ikayetlerinin artmas? ?zerine seyahat acentalar?n?n ?al??malar?n? denetlemeye ba?l?yor.


Rusya?dan T?rkiye?ye giden turist say?s? ge?en y?la k?yasla y?zde 30 oran?nda artarken, Rusya D??i?leri Bakanl???, vatanda?lar?n ?ikayetlerinin artmas? ?zerine seyahat acentalar?n?n ?al??malar?n? denetlemeye ba?l?yor.
Rusya?n?n resmi gazetesi say?lan Rossiyskaya Gazeta?n?n haberinde, T?rkiye?deki turizm hizmetlerinin kalitesiyle ilgili olarak D??i?leri Bakanl??? yetkililerinin kontrollere ba?layaca?? belirtildi.
T?rkiye, M?s?r ve Ukrayna?n?n, Rus turistlerin y?llard?r tercih etti?i ?lkelerin ba??nda geldi?i kaydedilen haberde, ???statistiklere g?re T?rkiye?ye y?lda yakla??k 2 milyon Rus turist gitmekte. Ge?en y?l ku? gribinden dolay? T?rkiye?ye giden turist say?s?nda d???? ya?an?rken, bu y?l rakam yeniden eski ?Ruslar zaten geliyor?
Tyurina, T?rkiye?de otellerin ??Ruslar?n zaten geldikleri?? gerek?esiyle kaliteyi d???rd?klerini savunarak, ??Daha ?nce sadece 3 y?ld?zl? T?rk otellerinden ?ikayetler gelirken, ?imdi 4 ve 5 y?ld?zl? otellerdeki hizmet kalitesinin d??t???ne dair ?ikayetler geliyor?? diye konu?tu.
Rusya D??i?leri Bakanl??? Federal Turizm Denetleme Kurumu da, Rus turistlerin ya?ad?klar? olumsuzluklar?n tekrarlanmamas? i?in T?rkiye?ye turist g?nderen ?irketlerin denetlenece?ini bildirdi. (DI? HABERLER)
Sahte dolarlar T?rkiye?den mi?

Rusya?n?n Sverdovsk b?lgesinde, T?rkiye?de bas?ld??? tahmin edilen, 100?l?k banknotlar halinde 850 adet sahte dolar ele ge?irildi.
Rus ?Gazeta? gazetesinde yay?mlanan haberde, Rus Siberbank??n Sverdovsk b?lgesindeki ?ubelerinden birine gelen bir kad?n?n 5 adet 100?l?k banknotu rubleye ?evirmek istedi?i kaydedildi.
Haberde, ilk bak??ta asl?ndan ay?rt edilemeyen dolarlar?n ?zel bir aletle kontrol edildikten sonra sahte oldu?unun anla??ld??? belirtildi ve olay yerine ?a?r?lan polisin paray? bozdurmak isteyen ki?iyi g?zalt?na ald??? ifade edildi.
Polis, ad? a??klanmayan kad?n?n evinde yapt??? aramada 100?l?k banknot halinde 845 adet sahte dolar daha buldu.
Rusya ??i?leri Bakanl??? Sverdlovsk Y?netimi Bas?n Sekreteri Valeriy Gorelih de yapt??? a??klamada, sahte dolarlar?n kalitesinin ?ok y?ksek oldu?u ve muhtemelen T?rkiye?den paralar?n Kuzey Kafkasya b?lgesi ?zerinden g?nderildi?ini s?yledi. Olayla ilgili ya?lar? 17 ile 18 aras?nda de?i?en 3 ki?i g?zalt?na al?nd?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net