T?S t?reninde ??zelle?tirme dursun? talebi

TEKEL ile Tek G?da-?? Sendikas? aras?nda s?rd?r?len toplus?zle?me g?r??melerinde anla?ma sa?land?.


TEKEL ile Tek G?da-?? Sendikas? aras?nda s?rd?r?len toplus?zle?me g?r??melerinde anla?ma sa?land?. T?rk-???in imzalad??? protokol ?er?evesinde i??i ?cretlerine y?zde 10.97 oran?nda zam yap?lan toplus?zle?me TEKEL Genel M?d?rl????nde d?n imzaland?. TEKEL Genel M?d?r? Fahri Ar?kan, T?rk-?? Genel Mali Sekreteri Erg?n Atalay, Tek G?da-?? Genel Ba?kan? Mustafa T?rkel ve y?neticilerin kat?ld??? imza t?reninde konu?an Ar?kan, yakla??k 13 bin i??iyi ilgilendiren s?zle?menin anla?ma ile sonu?lanmas?n?n olumlu oldu?unu s?yledi.
Tek G?da-?? Genel Ba?kan? Mustafa T?rkel ise ka?ak sigara ve ?zel sekt?r?n haks?z rakebetine kar?? TEKEL?in bir sigorta oldu?unu kaydetti. T?rkel, TEKEL?in ?zelle?tirme kapsam?ndan ??kart?larak, ?zerkle?tirilmesini istedi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net