27 Temmuz 2007 00:00

MHP cumhurba?kanl??? se?iminde bulunacak

MHP lideri Devlet Bah?eli, AKP?ye ??stediklerini cumhurba?kan? se?erler? diyerek 367 garantisi verdi.

Paylaş

MHP lideri Devlet Bah?eli, AKP?ye ??stediklerini cumhurba?kan? se?erler? diyerek 367 garantisi verdi. Se?imden sonra bas?n?n kar??s?na ??kmayan tek lider olan Bah?eli, g?r??lerini Ak?am gazetesi arac?l???yla duyurdu.
Bah?eli, AKP?nin istedi?i ki?iyi cumhurba?kan? se?me hakk?na sahip oldu?unu s?yledi, ?Karar tamamen AKP?nin. Kimi isterlerse se?erler? dedi. MHP?nin cumhurba?kan? se?iminde Meclis?te olaca??n? belirterek, ?367 sorunu ya?anmaz? garantisi veren Bah?eli, kendisini arayan Ba?bakan?a ?geri d?nmeyece?ini? belirtti. Bah?eli, Meclis?teki cumhurba?kanl??? se?iminde oylamaya kat?lacaklar?n? a??klad?, ?Biz o g?n oraday?z. Oylaman?n yap?ld??? g?n Genel Kurul?a gireriz? dedi. Bah?eli, cumhurba?kan? aday? konusunda ise, ?Se?im yap?lm?? ve AKP milletin iradesiyle yeniden iktidar olmu?tur. Cumhurba?kanl???na da istedi?i ki?iyi se?ebilir, bu konudaki karar tamamen AKP?nindir. Kimi isterlerse se?erler. Ancak tabii se?ilecek cumhurba?kan?n?n milletin ve devletin birli?ini temsil eden, ?zerinde tart???lmayacak bir isim olmas?, T?rkiye?ye yak??an bir cumhurba?kan? olmas? ?lke yarar?na olacakt?r? diye konu?tu.
Yemine ba?l?
Bah?eli, Ba?bakan??n se?im kampanyas? s?ras?nda DTP ve MHP?yi kastederek ?Bunlar Meclis?te vuru?ur? s?zlerine de yan?t verdi. Genel Kurul salonunda yan yana s?ralarda oturacaklar? DTP?li ba??ms?z milletvekilleriyle MHP?liler aras?nda sorun ??kmas?n?n ?yemin? t?renine ba?l? oldu?unu a??klayan MHP lideri, ge?mi?te DEP Milletvekili Leyla Zana?n?n ?K?rt?e yemin? etti?ini hat?rlatarak, ?T?rk?e yemin etmezlerse bizim de milli hassasiyetlerimiz var. Anayasam?z?n 3??nc? maddesi ?ok a??k; resmi dil T?rk?edir diyor? ?eklinde konu?tu. (HABER MERKEZ?)
ÖNCEKİ HABER

MHP?li vekil ya?am?n? yitirdi

SONRAKİ HABER

Keşan'da eğitime kar engeli

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa