Baydemir?in yarg?lanmas?na devam edildi

Diyarbak?r?da 28 Mart 2006 g?n? ??kan olaylar s?ras?nda g?stericilerle g?r??mesinde yapt??? a??klama nedeniyle hakk?nda dava a??lan Diyarbak?r B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Osman Baydemir?in yarg?lanmas?na devam edildi.


Diyarbak?r?da 28 Mart 2006 g?n? ??kan olaylar s?ras?nda g?stericilerle g?r??mesinde yapt??? a??klama nedeniyle hakk?nda dava a??lan Diyarbak?r B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Osman Baydemir?in yarg?lanmas?na devam edildi.
Diyarbak?r 6. A??r Ceza Mahkemesi?nde g?r?len duru?maya, Baydemir kat?lmazken, avukat? Meral Dan?? duru?mada haz?r bulundu. Dan??, Ankara?dan g?nderilen Baydemir?in g?stericilere hitaben K?rt?e yapt??? konu?man?n T?rk?e terc?mesinin de?erlendirilmesi i?in s?re istedi. Mahkeme heyeti, avukatlar?n talebi ?zerine s?re vererek duru?may? erteledi. Duru?may?, Avrupa Parlamentosu (AP) T?rkiye-Avrupa ?li?kilerini Geli?tirme ?yesi Stefan Pfitzner de izledi.
?ddianamede, Diyarbak?r?daki olaylar s?ras?nda ?ter?r ?rg?t?n? ?v?c?? a??klamalarda bulunarak ?rg?te bilerek ve isteyerek yard?m etti?i iddias?yla Baydemir hakk?nda TCK?n?n 314/2 maddesi gere?i 5 y?ldan 10 y?la kadar hapis cezas? isteniyor. (Diyarbak?r/EVRENSEL)
www.evrensel.net