Korucular Ba?kale?de k?y bast? iddias?

DP?den Van milletvekili aday? olan ve se?imi b?y?k bir farkla kaybeden korucuba?? ?skender Ertu??un memleketi olan Ba?kale?de kendisine oy vermeyen k?yl?lere bask? kurmaya ba?lad??? iddia edildi.


DP?den Van milletvekili aday? olan ve se?imi b?y?k bir farkla kaybeden korucuba?? ?skender Ertu??un memleketi olan Ba?kale?de kendisine oy vermeyen k?yl?lere bask? kurmaya ba?lad??? iddia edildi.
?ddialara g?re, ?skender Ertu??a ba?l? korucular ?nceki ak?am Gedikba?? (Kog) k?y?ne bask?n yapt?. K?y Muhtar? Zahir ?eran?? takibe alan korucular, evine s???nmak zorunda kalan muhtar?n evini silahlarla tarad?. Evinde uzun s?re mahsur kalan muhtar ve k?yl?lerin Ertu??un adamlar?n?n k?yden ayr?lmas?ndan sonra, Beble?in Karakolu?na giderek ?ikayette bulunduklar? ??renildi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net