bir tane ?ld?renden...

  • Sigara paketlerinin ?zerinde 2006 y?l? itibariyle yaz?lmaya ba?lanan ?sa?l??a zararl? olduklar? y?n?nde? ayr?nt?l? uyar?lar, sigara i?me al??kanl???n? de?i?tirmese de, al??veri? al??kanl?klar?n? de?i?tirmi? g?z?k?yor.


    Sigara paketlerinin ?zerinde 2006 y?l? itibariyle yaz?lmaya ba?lanan ?sa?l??a zararl? olduklar? y?n?nde? ayr?nt?l? uyar?lar, sigara i?me al??kanl???n? de?i?tirmese de, al??veri? al??kanl?klar?n? de?i?tirmi? g?z?k?yor.
    Philip Morrissa T?rkiye Genel M?d?r? Turhan Talu, yeni d?zenlemenin ard?ndan Karadeniz b?lgesindeki bayilerin kendilerine, ?Bize ?zerinde sperm yazan paket g?ndermeyin? (sigara i?mek spermlere zarar vererek do?urganl??? azalt?r) diye ba?vuruda bulunduklar?n? s?ylemi?.
    Talu, bayilere bunun sebebini sorduklar?nda ?zerinde sperm yazan paketlerin sat?lamad???n? ??rendiklerini bunda da, sigara alanlar?n bayiye, ?Spermliyi verme, ?ld?reni ver? demelerinin etkili oldu?unu a??klam??. Talu, bu talebe ra?men paketlemede b?yle bir d?zenleme yapamayacaklar? i?in, t?m uyar?lar? i?eren paketlerin, halen b?lgeye g?nderildi?ini iletmi?.
    www.evrensel.net