i? ilan?

 • Temel gazetedeki i? ilan? ?zerine gelmi? ve s?ras? gelince g?r??meye girmi?. ?? ilan?nda ?niversite mezunu, iyi Frans?zca konu?an, pazarlama konusunda tecr?beli bir y?netici arand??? yaz?yormu?:


  Temel gazetedeki i? ilan? ?zerine gelmi? ve s?ras? gelince g?r??meye girmi?. ?? ilan?nda ?niversite mezunu, iyi Frans?zca konu?an, pazarlama konusunda tecr?beli bir y?netici arand??? yaz?yormu?:
  - Ho?geldiniz, hemen ba?layal?m. Hangi ?niversite mezunusunuz?
  - ?niversite mezunu de?ilim.
  - ?yle mi? O zaman yabanc? dilinize g?veniyor olmal?s?n?z.
  - Yabanc? dil bilmem.
  - Demek bilmiyorsunuz. O zaman tecr?benize g?venerek geldiniz.
  - Pazarlamadan hi? anlamam.
  - O zaman niye geldiniz can?m karde?im?
  - Bu i?te bana g?venmeyin. Onu demeye geldim.
  www.evrensel.net