28 Temmuz 2007 00:00

?ngiltere sular alt?nda

?ngiltere?de ?son 60 y?l?n en a??r felaketi? olarak tan?mlanan a??r? ya???lar ve seller y?zbinlerce insan? etkisi alt?na ald?. Halen Gloucester b?lgesinde 350 bin insana i?me suyu ula?t?ramayan yetkililer,...

Paylaş

?ngiltere?de ?son 60 y?l?n en a??r felaketi? olarak tan?mlanan a??r? ya???lar ve seller y?zbinlerce insan? etkisi alt?na ald?. Halen Gloucester b?lgesinde 350 bin insana i?me suyu ula?t?ramayan yetkililer, ?n?m?zdeki g?nlerde 250 bin hanenin de i?me suyunun kesilebilece?ini duyurdular.
Bu arada elektrikleri kesilen 48 bin hanenin bir b?l?m?ne yeniden elektrik verildi?i a??klan?rken, ?ge?ici ??z?m metotlar? uygulad???m?z i?in elektrikler her an tekrar kesilebilir? denildi.
Di?er yandan tarihi Oxford ?niversitesi?nin de sel sular? alt?nda kalma tehlikesi oldu?una dikkat ?eken uzmanlar, ?Selin faturas? ?ok a??r olaca?? kesin, ama faturay? kimin ?deyece?i hen?z bilinmiyor? diye sel felaketinden sonra vatanda?lar?n ?zerine mali felaket gelebilece?ine dikkat ?ektiler.
Bu arada sel sular?n?n Bat? Londra?ya do?ru ilerledi?ini bildiren uzmanlar, h?k?metin buralarda ?zel ?nlem almas?n? talep ettiler. ?lkenin de?i?ik gazetelerinde yetkililere kar?? ilk tepkiler gelmeye ba?lad?. Meteoroloji uzmanlar?n yetkilileri iki hafta ?nceden a??r? ya???lar konusunda uyard?klar?n?, bir hafta ?nce ise somut olarak nerelerde sel tehlikesi oldu?unu bildirdikleri yer alan haberlerde, ?Ama ne merkezi ne de yerel y?netimler bu uyar?lar? dikkate almad?lar? denildi.
Ba?bakan Gordon Brown, ise b?lgeye birinci sel nedeniyle verilmesi planlanan yard?m? 600 milyon Sterlin?den 800 milyon Sterlin?e (1,2 milyar Euro) ??kard?. Bu da gazeteler i?in yine bir alay konusu oldu. ?Birinci yard?m gelmeden ikinci felaket geldi? diye yazan gazeteler, h?k?metin daha h?zl? hareket etmesini talep ettiler. (DI? HABERLER)
ÖNCEKİ HABER

AB S?zle?mesi?ne hay?r!

SONRAKİ HABER

Diriliş Ertuğrul dizisinin setinde 'çocuk oyuncuya şiddet' iddiası

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa