Bahad?nl?lar ?enlikte bulu?acak

Yozgat Bahad?n Belediyesi ile Bahad?n K?lt?r Derne?i?nin ortakla?a d?zenledi?i Bahad?n K?lt?r ?enli?i?nin 11?incisi 4-5 A?ustos g?nleri yap?lacak. ?Sava? de?il, bar??? temas? alt?nda d?zenlenecek ?enlikte, bu y?l da panellerden ...


11?nci Bahad?n K?lt?r ?enli?i, bu y?l 4-5 A?ustos g?nlerinde Yozgat??n Sorgun il?esine ba?l? Bahad?n beldesinde yap?lacak.
Bahad?n Belediyesi ile Bahad?n K?lt?r Derne?i?nin ortakla?a d?zenledi?i ?enlik, ?Sava? de?il, bar??!? temas?yla d?zenleniyor. Yine y?zlerce Bahad?nl?y? bir araya getirecek olan ?enlikte, insanlar hem Bahad?n?a, hem de k?lt?r ve sanat etkinliklerine doyacaklar.
?enlik, 4 A?ustos g?n? Bahad?n Arif Ba? A??k Hava M?zesi?nin ?n?nde yap?lacak y?r?y??le ba?layacak. Konu?malar, halkoyunlar? ve semah ekibinin g?sterisiyle a??lacak ?enli?in ilk g?n?nde, foto?raf sergileri a??lacak. Ayn? g?n, Bayram ?ahin?in sunumuyla, ?Bir G?n, Bir ?m?r, Bin Y?l Bahad?n? adl? belgeselin g?sterimi yap?lacak. Belediye Konferans Salonu?nda 15.00?te ise ?Ba??ms?zl?k ve Demokrasi? ba?l?kl? bir panel d?zenlenecek. Panele, ?nsan Haklar? Vakf? Ba?kan? Yavuz ?nen, Gazeteci-Yazar Do?an T?l??, Gazi ?niversitesi ??retim ?yesi Aziz Konukman kat?lacak.
Ahmet Telli ile Ayd?n ?im?ek?in 16.30?daki ?iir dinletisinin ard?ndan yazarlar Yusuf Ziya Bahad?nl?, Sad?k Albayrak ve Ali Balk?z??n s?yle?i ve imza g?n? yap?lacak. Ak?am 20.00?de de Duran K?m??do?an, Pembe, Nurettin Ren?ber, Cang?l ve Grup ?topya birer konser verecek.
?airler bulu?acak
?enli?in ikinci g?n?nde ise ilk olarak ?Latin Amerika? adl? belgesel g?sterilecek. Belgeselin g?sterilece?i Belediye Konferans Salonu?nda, 13.00?te de ?Dondurmam Gaymak? ve ?Beynelmilel? adl? filmlerin g?sterimi yap?lacak. ?Bahad?nl? ?air ve ozanlarla s?yle?i ve dinleti? ba?l?kl? b?l?mde ise Arif Ba?, ?brahim Ero?lu, Haydar Ero?lu, Ozan Didari, Durak Olgun, Rag?p ?zcan, 15.30?da bir araya gelecek.
?enlik alan?nda ise 17.30?da ?Bahad?n?a Dair? halka a??k bir panel d?zenlenecek. ?enli?in kapan???, 20.00?de konser ile yap?lacak. Son g?n d?zenlenecek konserde de Sevilay Bulut, Sultan Ba?er-G?rkem Ba?er-Olkan Ko?, Cemile S?nmez, Altan G?ven? ve Ali Ekber yer alacak. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net