?Erdo?an siyasi ??z?m arayabilir?

AKP?nin se?imlerde elde etti?i ba?ar?n?n yank?lar? s?rerken, Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an??n Kuzey Irak?taki PKK sorunu konusunda askerlerin istedi?i geni? operasyon yerine farkl? bir yakla??m? benimseyebilece?i ?ne s?r?ld?.


AKP?nin se?imlerde elde etti?i ba?ar?n?n yank?lar? s?rerken, Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an??n Kuzey Irak?taki PKK sorunu konusunda askerlerin istedi?i geni? operasyon yerine farkl? bir yakla??m? benimseyebilece?i ?ne s?r?ld?. ?ngiliz The Daily Telegraph gazetesi, Erdo?an??n tercih edebilece?i yakla??m?n, ?s?n?rl? bask?nlar? ile birlikte y?r?t?lecek ?siyasi ??z?m aray???? ve Washington?un arac?l???yla Irak Cumhurba?kan? Talabani?ye bask? yap?lmas?n? i?erebilece?ini iddia etti.
Daily Telegraph gazetesinin ba?yazar? Simon Scott Plummer imzas?yla yay?nlanan ?Demokratik M?sl?man Ulus AB?de mi? Evet? ba?l?kl? yorumda; ?Generaller, g??l? bir bi?imde s?n?r? ge?mek i?in serbestlik istiyor. Erdo?an ise, partisinin, etnik K?rtlerin ?o?unlu?unu olu?turdu?u G?neydo?u?daki se?im ba?ar?s?n? temel alan siyasi bir ??z?m?n aray??? ve Washington?un arac?l???yla Irak??n K?rt Cumhurba?kan? Celal Talabani?ye bask? yap?lmas? ile birlikte y?r?t?lecek s?n?rl? bask?nlar? tercih edebilir? ifadelerine yer verildi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net