Milletvekili Halis EMEP?i ziyaret etti

Bin Umut Tunceli Ba??ms?z Milletvekili ?erafettin Halis, Emek Partisi (EMEP) Tunceli ?l ?rg?t??ne te?ekk?r ziyaretinde bulundu. ?al??malar?n de?erlendirildi?i ziyaret s?ras?nda Halis, siyasal geli?meleri ...


Bin Umut Tunceli Ba??ms?z Milletvekili ?erafettin Halis, Emek Partisi (EMEP) Tunceli ?l ?rg?t??ne te?ekk?r ziyaretinde bulundu. ?al??malar?n de?erlendirildi?i ziyaret s?ras?nda Halis, siyasal geli?meleri de?erlendirerek bundan sonraki d?nemde g?? birli?inin daha da peki?tirilmesi gerekti?ini vurgulad?.
Tunceli ve b?lge ?zerinde oynanan oyunlar? bo?a ??karmak i?in birli?e ihtiya? oldu?unu belirten Halis, ?B?t?n s?k?nt?lara ra?men halk?n bizi sahiplenmesi, bizlerin sorumluluklar?n? daha ?ok art?rd?. Bu noktada b?t?n demokrasi g??lerine ?nemli g?revler d??mektedir? dedi.
EMEP Tunceli ?l Ba?kan? H?seyin Tun? ise T?rkiye?yi zor bir s?recin bekledi?ine dikkat ?ekerek kendilerine b?y?k sorumluluk d??t???n? s?yledi. Tun?, Milletvekili Halis?in Tunceli halk?n? Meclis?te en iyi ?ekilde savunaca??na dair g?venlerinin tam oldu?unu da s?zlerine ekledi. (Tunceli/EVRENSEL)

Buldan ve Geylani'ye co?kulu kar??lama

22 temmuz se?imlerinde milletvekili se?ilen Pervin Buldan ve Hamit Geylani, te?ekk?r amac?yla gittikleri Y?ksekova'da, co?kulu bir kalabal?k taraf?ndan kar??land?.
Halka te?ekk?r eden Buldan, "Halka a?, i?, yol, su s?z? vermedik. Biz halk?m?za sahip ??kma s?z? verdik. K?rt sorunu konusunda da ?zerimize ne d???yorsa yapmaya haz?r?z? dedi. (Hakkari/D?HA)
www.evrensel.net