Potada 10 tak?m antren?r?n? de?i?tirdi

Basketbol Ligi?nde m?cadele eden 16 tak?mdan 10?u, yeni sezona yeni antren?rlerle girmeyi tercih etti.
Ge?en sezonu ?ampiyon olarak tamamlayan Fenerbah?e ?lker,...


Basketbol Ligi?nde m?cadele eden 16 tak?mdan 10?u, yeni sezona yeni antren?rlerle girmeyi tercih etti.
Ge?en sezonu ?ampiyon olarak tamamlayan Fenerbah?e ?lker, yeni sezonda antren?r de?i?ikli?i yapan tak?mlar aras?nda yer al?rken, tercihini (A) Milli Tak?mlar Antren?r? Bogdan Tanjevic?ten yana kulland?.
Ligin yeni tak?mlar?ndan Antalya B?y?k?ehir Belediyesi, yeni sezon i?in Gen? Milli Tak?m Antren?r? ve (A) Milli Tak?m yard?mc? antren?rlerinden Orhun Ene ve ge?en sezon Dar???afaka?da g?rev yapan Altar Tun?kol ile teknik heyetini yeniledi. Be?ikta? ise yeni sezonda tak?mI Ergin Ataman?a teslim etti. Efes Pilsen, Oktay Mahmudi?nin ayr?lmas?yla bo?alan antren?rl?k g?revine ge?ti?imiz sezon Benetton Treviso tak?m?n? ?al??t?ran David Blatt?? getirirken, ligin yeni tak?m? Kepez Belediyesi, Bosna Hersek Milli Tak?m??nda 7 y?l g?rev yapan antren?r Sabit Hadzij ile anla?maya vard?.
Yabanc? oyuncu transferinde sessiz g?nler ge?iren Mersin B.Belediyesi, antren?rl?k g?revini Ahmet ?ak??ya teslim ederken, P.Kar??yaka, antren?r Ahmet Kandemir ile yeni sezon i?in anla?maya vard?.
Mutlu Ak? Sel?uk ?niversitesi, yeni sezona Mete Babao?lu y?netiminde haz?rlan?rken, Dar???afaka antren?r olarak Atilla ?akmak, Beykoz ise ?etin Y?lmaz ile anla?ma sa?lad?.
Ligde 10 tak?m antren?rlerini de?i?tirirken, 6 tak?m ise ge?en sezon tak?m?n ba??nda bulunan antren?rlerle yola devam karar? ald?. Casa TED Ankara Kolejliler Hasan ?zmeri?, Oyak Renault Y?cel Platin, Galatasaray Murat ?zyer, T?rk Telekom Erc?ment Sunter, B.Banvitspor Sel?uk Ernak ve Alpella Alaattin Yakan ile bu sezon da ligde m?cadelesini s?rd?recek.
Fikst?r 2 ve 7 A?ustos?ta
Basketbol Ligi ve T?rkiye Bayanlar Basketbol Ligi?nde (TBBL) 2007-2008 sezonu fikst?r kuralar?n?n ?ekili? tarihleri belli oldu.
Yap?lan a??klamaya g?re, TBBL?de 2007-2008 sezonu fikst?r? 2 A?ustos Per?embe g?n? saat 11.00?de, Basketbol Ligi?nde ise 7 A?ustos Sal? g?n? yine saat 11.00?de ?ekilecek. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net