Lal Mescid Camisi a??ld?

Pakistan ordusunun d?zenledi?i operasyon nedeniyle 100?den fazla ki?inin hayat?n? kaybetti?i Lal Mescid K?lliyesi i?indeki cami yeniden a??ld?. ?ki hafta s?ren ?at??malara sahne olan k?lliyenin i?indeki 4 katl? medrese y?k?ld?.


Pakistan ordusunun d?zenledi?i operasyon nedeniyle 100?den fazla ki?inin hayat?n? kaybetti?i Lal Mescid K?lliyesi i?indeki cami yeniden a??ld?. ?ki hafta s?ren ?at??malara sahne olan k?lliyenin i?indeki 4 katl? medrese y?k?ld?. Medrese, Pakistan ba?kenti ?slamabad?daki radikal ?slamc?lar?n kalesi olarak biliniyordu.
Cami a??l???nda ise, y?zlerce medrese ??rencisi h?k?metin atad??? yeni imam? protesto etti. Yeni atanan imam?n camiye giri?ini bir s?re engelleyen ??renciler, tutuklu bulunan caminin Taliban yanl?s? eski imam Abd?laziz?in yeniden g?revine d?nmesini ve cuma namaz?n? k?ld?rmas?n? talep etti. ??renciler bir yandan da darbeci Devlet Ba?kan? Pervez M??erref aleyhine sloganlar att?.
?ntihar sald?r?s?
Lal Mescid?i yak?n?nda d?zenlenen intihar sald?r?s?nda en az 10 ki?i ?ld?. Polis, intihar sald?rgan?n?n bir pazar yerinde kendini havaya u?urdu?unu belirtti. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net