?akan?a beraat, Ers?mer?e erteleme

Y?ce Divan, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlar?ndan Cumhur Ers?mer?i ?g?rev k?t?ye kullanma? su?undan 1 y?l 8 ay hapse mahkum etti ve cezas?n? erteledi.


Y?ce Divan, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlar?ndan Cumhur Ers?mer?i ?g?rev k?t?ye kullanma? su?undan 1 y?l 8 ay hapse mahkum etti ve cezas?n? erteledi. Ayn? dava kapsam?nda Y?ce Divan, Zeki ?akan??n ise t?m su?lamalardan beraatine karar verdi.
Y?ce Divan?da yarg?lanan Ers?mer hakk?nda, ba?ta Mavi Ak?m Projesi olmak ?zere enerji ve do?al gaz ihaleleriyle DS??ye ili?kin ihale ve i?lemlere ?ihaleye fesat kar??t?rmak?, ?g?revi k?t?ye kullanmak?, ?rekabet ortam?n?n olu?mas?n? engellemek? iddialar? yer al?yordu. ?akan hakk?nda ise, ?ihaleye fesat kar??t?rmak? ve ?g?revi k?t?ye kullanmak? iddialar? bulunuyordu. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net