Fotoğraf: AA

Sar?g?l CHP Genel Ba?kanl????na aday

CHP?den ihra? edilen, ancak mahkemeden geri d?n?? vizesi alan ?i?li Belediye Ba?kan? Mustafa Sar?g?l, karar?n hemen ard?ndan bas?n toplant?s? yaparak adayl???n? a??klad?.


CHP?den ihra? edilen, ancak mahkemeden geri d?n?? vizesi alan ?i?li Belediye Ba?kan? Mustafa Sar?g?l, karar?n hemen ard?ndan bas?n toplant?s? yaparak adayl???n? a??klad?. Ola?an?st? kongreyi beklemeden ?Baykal ve y?netimin derhal gitmesini? isteyen Sar?g?l, Baykal??n ?stanbul?da miting yapamad???n? belirterek, kendisinin 500 bin ki?ilik miting yapabilece?ini iddia etti.
CHP?nin se?im yenilgisini merkez sa?a a??lmaya ve program ?retememeye ba?layan Sar?g?l, ?Genel merkez ?n?n?lerden, ?ymenlerden, Sar?g?llerden yard?m istemek yerine, L?tfullah Kayalar?? vitrine ??kard??? i?in bu sonu? ka??n?lmaz olmu?tur? dedi. CHP?nin Atat?rk?? ve Cumhuriyeti istismar etti?ini s?yleyen Sar?g?l, ?Atat?rk ve Cumhuriyeti?ni se?im terazisinde tartmak siyasi bir cinayettir. Halk?m?z bunu mahkum etmi?tir? diye konu?tu. ?stanbul?da miting yap?lmamas?n? ele?tiren Sar?g?l, 500 bin ki?ilik bir mitingi planlayabilece?ini de belirtti. ?n?m?zdeki g?nlerde Karadeniz, Ege ve G?neydo?u Anadolu B?lgesi?nde yurtta?larla bir araya gelece?ini a??klayan Sar?g?l, ?F?rat Nehri?dir, ne kadar baraj yaparlarsa yaps?nlar ta?ar gider? dedi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net