Konyar?a k?yl?ler sahip ??kt?

Salihli?nin Kabazl? k?y?ne kat? at?k bertaraf tesisi kurulmas?n? engellemek i?in mart ay?nda eylem yaparken g?zalt?na al?nan ve tutuksuz yarg?lanmak ?zere serbest b?rak?lan Oktay Konyar hakim kar??s?na ??kt?.


Salihli?nin Kabazl? k?y?ne kat? at?k bertaraf tesisi kurulmas?n? engellemek i?in mart ay?nda eylem yaparken g?zalt?na al?nan ve tutuksuz yarg?lanmak ?zere serbest b?rak?lan Oktay Konyar hakim kar??s?na ??kt?.
Konyar, Salihli 1. Asliye Ceza Mahkemesi?ndeki duru?ma ?ncesi gazetecilere yapt??? a??klamada, bu t?r m?cadelelerde hukukun temel ilkesinin ?nemli oldu?unu s?yledi. Oktay Konyar, ?Bug?n biz bunu yap?yoruz. Yarg?lan?yor, kamuoyuna mesaj veriyoruz. Bedelleri de var, sevin?leri de var. ?nemli olan sa?l?kl? ve temiz bir ?evrede ya?amakt?r. Biz bunu yarataca??z? dedi.
Duru?maya konu olan eylemin yap?ld??? Kabazl? k?yl?leri de Konyar?a destek olmak i?in adliye ?n?ne geldiler.
Salihli 1. Asliye Ceza Mahkemesi?nde tutuksuz yarg?lan Oktay Konyar??n duru?mas?nda mahkeme heyeti, tan?klar?n dinlenmesi ve delillerin incelenmesi i?in duru?may? 21 Kas?m 2007 tarihine erteledi.
Salihli?nin Kabazl? k?y?ne yap?lmas? planlanan Kat? At?k Bertaraf Tesislerinin yap?lmamas? i?in k?yl?lerle 21 Mart 2007 tarihinde eylem yapan Konyar, g?zalt?na al?nm?? ve ??kar?ld??? mahkemece tutuksuz yarg?lanmak ?zere serbest b?rak?lm??t?. (Salihli/EVRENSEL)
www.evrensel.net