Fotoğraf: Evrensel

?ete davas?nda gazeteciye g?zalt?

?stanbul ?mraniye?de bir gecekondunun ?at? kat?nda bulunan el bombalar?yla ilgili olarak y?r?t?len soru?turma ?er?evesinde, Gazeteci-Yazar Ergun Poyraz, g?zalt?na al?nd?.


?stanbul ?mraniye?de bir gecekondunun ?at? kat?nda bulunan el bombalar?yla ilgili olarak y?r?t?len soru?turma ?er?evesinde, Gazeteci-Yazar Ergun Poyraz, g?zalt?na al?nd?.
?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l????n?n y?r?tt??? soru?turma ?er?evesinde Ter?rle M?cadele ?ubesi ekipleri, d?n sabah saatlerinde Gazeteci-Yazar Erg?n Poyraz??n Ankara?daki evinde arama yapt?. Yap?lan araman?n ard?ndan Poyraz?? g?zalt?na alan ekipler, soru?turman?n ?stanbul?da y?r?t?lmesi nedeniyle, zanl?y? ?stanbul?a g?nderdi.
Ge?en ay, ?mraniye?de bir gecekondunun ?at? kat?nda bulunan 26 el bombas?yla ilgili olarak y?r?t?len soru?turmada, emekli Binba?? Fikret Emek ve emekli Y?zba?? Muzaffer Tekin?in de aralar?nda bulundu?u 12 ki?i tutuklanm??t?.
Gazeteci Poyraz??n ?Musa?n?n ?ocuklar?? ve ?Musa?n?n G?l??? kitaplar? bulunuyor. Bu kitaplar nedeniyle Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, Gazeteci Poyraz?a hakaret davas? a?m??t?. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net