Zincirleme kaza: 13 yaral?

?ank?r??n?n Ilgaz il?esinde meydana gelen trafik kazas?nda ilk belirlemelere g?re, 13 ki?i yaraland?. E-80 karayolunun Gaziler k?y? yak?nlar?nda s?r?c?leri tespit edilemeyen 34 AR 3871 plakal? t?r ile 34 ZE 947 plakal? minib?s ve ...


?ank?r??n?n Ilgaz il?esinde meydana gelen trafik kazas?nda ilk belirlemelere g?re, 13 ki?i yaraland?. E-80 karayolunun Gaziler k?y? yak?nlar?nda s?r?c?leri tespit edilemeyen 34 AR 3871 plakal? t?r ile 34 ZE 947 plakal? minib?s ve plakas? tespit edilemeyen bir otomobil ?arp??t?. Kazada, ilk belirlemelere g?re 13 ki?i yaraland?. Ilgaz Devlet Hastanesi?ne kald?r?lan yaral?lardan durumlar? a??r olan Hatice Tuba, Salih, Ayla, Kevser ve Resul ?smailo?lu ile Damra Akdeniz ve Mehmet Dar?c?, yap?lan ilk m?dahalenin ard?ndan ?ank?r? Devlet Hastanesi?ne sevk edildi. Kaza nedeniyle E-80 karayolu bir s?re trafi?e kapal? kald?.
Trakt?r devrildi
Gaziantep?te bir trakt?r?n devrilmesi sonucu ise aralar?nda ?ocuklar?n da bulundu?u 16 ki?i yaraland?. Araban il?esine ba?l? Sar?tepe k?y?nde y?n y?kamak i?in S?tma P?nar ?ay??na gidenleri ta??yan, Kadir G?ndo?du y?netimindeki plakas? hen?z ??renilemeyen trakt?r devrildi.
Kazada yaralanan, Zeliha, Meryem ve M?sl?m As?ltekin, Ay?e ?ks?z, Fatma, Ahmet Salih ve Hacer G?ndo?du ile Latif ?im?ek, Gaziantep 25 Aral?k Devlet Hastanesi?ne kald?r?ld?. Durumu a??r olan Zeliha As?ltekin?in yo?un bak?m ?nitesinde tedavisi s?r?yor. Di?er yaral?lar, Devlet Hastanesi?nde tedavi alt?na al?nd?.
Se?im haftas?nda 77 ki?i ?ld?
Emniyet Genel M?d?rl???, genel se?imlerin yap?ld??? ge?en hafta meydana gelen trafik kazalar?nda 77 ki?inin hayat?n? kaybetti?ini, 123 ki?inin ise yaraland???n? bildirdi. Emniyet Genel M?d?rl????n?n haftal?k a??klamas?na g?re, se?im nedeniyle vatanda?lar?n tatil yapt?klar? b?lgelerden oy kullanacaklar? yere gitti?i ge?en hafta yurt genelinde polis b?lgesinde 54 ?l?ml? trafik kazas? meydana geldi. Kazalarda 77 ki?i hayat?n? kaybetti, 123 ki?i de yaraland?. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net