Sokak hayvanlar?na poliklinik

Edirne?de sahipsiz sokak hayvanlar? eyl?l ay?nda kendilerine ait bir poliklini?e kavu?acak. Edirne Belediye Ba?kan? Yard?mc?s? Cemil Erdo?an, sokak hayvanlar?n?n daha sa?l?kl? ya?amalar? i?in poliklinik binas? yap?m?na ...


Edirne?de sahipsiz sokak hayvanlar? eyl?l ay?nda kendilerine ait bir poliklini?e kavu?acak. Edirne Belediye Ba?kan? Yard?mc?s? Cemil Erdo?an, sokak hayvanlar?n?n daha sa?l?kl? ya?amalar? i?in poliklinik binas? yap?m?na ba?land???n? belirtti. Poliklinik in?aat?n?n eyl?l ay?nda tamamlanaca??n? ifade eden Erdo?an, ayn? binada sokak hayvanlar?n?n beslenmesi i?in mutfak ve bir deponun da in?a edilece?ini kaydetti. Sokak Hayvanlar? Ge?ici Bak?mevi'nde de yakla??k 50 k?pek bar?nd?r?l?yor. (TOPLUM YA?AM)
www.evrensel.net