29 Temmuz 2007 00:00

Kuma gelince evden at?ld?

Siirt?te ya?ayan 19 y?ll?k evli Kudret ?, e?inin 4 y?l ?nce yapt??? ikinci evlilik sonras?nda e?i ve kumas? taraf?ndan i?kence ve daya?a maruz kald???n? iddia ederek, ?ocuklar?yla birlikte soka?a at?l?d??n? s?yledi.

Paylaş

Siirt?te ya?ayan 19 y?ll?k evli Kudret ?, e?inin 4 y?l ?nce yapt??? ikinci evlilik sonras?nda e?i ve kumas? taraf?ndan i?kence ve daya?a maruz kald???n? iddia ederek, ?ocuklar?yla birlikte soka?a at?l?d??n? s?yledi. Kudret ?, herkesin ya?ad?klar?na kulaklar?n? t?kad???n? kaydederek, kitle ?rg?tlerinden yard?m istedi.
15 y?l?n ard?ndan...
Kudret ?. adl? kad?n 19 y?ll?k e?i Resul ?. ile birlikte 15 y?l ?nce Bitlis?in Hizan il?esinden gelerek, Siirt?e yerle?ti. E?i, 2003 y?l?nda ikinci bir evlilik yapt?. ?zerine getirilen kuman?n ve e?inin s?k s?k i?kencesine maruz kald???n? iddia eden Kudret ?, 3 ?ocu?u ile birlikte d??ar? at?ld???n? s?yleyerek ??ocuklar?m? d?v?yorlar, k?f?r ediyorlar. Ka? defa ?ocuklar?m? ?e?itli yerlerinden yaralad?lar. 17 ya??ndaki k?z?m da dayak yedi?i bir g?n?n gecesinde g?rd??? r?yadan sonra ?ok ge?irdi. ?ocuklar?m s?rekli korkudan ka??p evden uzakla??yorlar. E?imden ?ekinen mahalle sakinleri her evden at?l???m?zda kap?lar?n? y?z?m?ze kapatt?klar? i?in ?ocuklar?mla beraber sokaklarda sabahlamak zorunda kald?k? dedi.
?Polis yard?m etmedi?
Ba?ka bir ?ehre ?al??maya gitmek istedi?ini ancak e?inin buna engel oldu?unu dile getiren ?, ?Birka? kere emniyet m?d?rl???ne gittim fakat, T?rk?em olmad??? i?in bana yard?mc? olmad?lar. ?Git iyi T?rk?e bilen birini getir? diyerek onlar da beni kap? d??ar? ettiler. Bu konuda sivil toplum ?rg?tlerinin bana yard?m ellerini uzatmas?n? istiyorum? diye konu?tu. (Siirt/D?HA)
ÖNCEKİ HABER

Lincoln ilk kez sahada

SONRAKİ HABER

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Aybet: Gazetecilikten tutuklu yok

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa