Fotoğraf: Evrensel

Lincoln ilk kez sahada

2007-2008 futbol sezonunun haz?rl?klar?n? s?rd?ren Galatasaray, sezon ?ncesi ?stanbul?daki taraftarlar?yla ilk kez bug?n bulu?acak.


2007-2008 futbol sezonunun haz?rl?klar?n? s?rd?ren Galatasaray, sezon ?ncesi ?stanbul?daki taraftarlar?yla ilk kez bug?n bulu?acak.
Sar?-k?rm?z?l?lar, yeni transferlerle takviye etti?i kadrosuyla yeni sezon ?ncesi T?rkiye?deki ilk haz?rl?k ma??n? T?rk Telekom Lig A ekiplerinden ?stanbulspor ile yapacak. Atat?rk Olimpiyat Stad??nda yap?lacak kar??la?ma saat 20.00?de ba?layacak.
Galatasaray??n Brezilyal? y?ld?z? Lincoln, sar?-k?rm?z?l? formay? ilk kez bug?nk? ma?ta giyecek. Lincoln, Galatasaray??n yurt d??? kamp?ndaki haz?rl?k ma?lar?nda oynamam??t?.
2007-2008 sezonu i?in al?nan kombine kartlar?n ge?erli olaca?? ma?ta, kombine kart? olmayan taraftarlar ise m?sabakay? 10, 15 ve 20 YTL?lik biletleri alarak izleyebilecek.
Galatasaray, bug?nk? ma??n d???nda, yeni sezona haz?rl?k ?al??malar? kapsam?nda 2 haz?rl?k ma?? daha oynayacak. 31 Temmuz Sal? g?n? Bolu?ya gidecek olan Galatasaray, 1 A?ustos ?ar?amba g?n? Boluspor ile kar??la?acak. Galatasaray son olarak 3 A?ustos Cuma g?n? ?zmir?e gidecek ve 4 A?ustos Cumartesi g?n? ?zmir Atat?rk Stad??nda Kar??yaka ile haz?rl?k ma??nda kar?? kar??ya gelecek. Bu ma? da saat 20.00?de ba?layacak.
Feldkamp?tan uzun g?r??meler
Bu arada Galatasaray yeni sezon haz?rl?klar?n? d?n sabah yapt??? antrenmanla s?rd?rd?.
Florya Metin Oktay Tesisleri?nde, teknik direkt?r Karl Heinz Feldkamp y?netiminde ger?ekle?tirilen ve 1 saat 40 dakika s?ren antrenmanda, futbolcular ko?unun ard?ndan pas ?al??mas? yapt?. Antrenmanda teknik direkt?r Feldkamp??n baz? oyuncularla yapt??? uzun s?reli g?r??meler dikkat ?ekti. Alman ?al??t?r?c? ?nce Linderoth sonra da Lincoln, Arda ve Ayhan ??l?s? ile yakla??k yar?m?ar saatlik g?r??meler ger?ekle?tirdi. Feldkamp, g?r??menin ard?ndan Lincoln, Arda ve Ayhan?a orta ve gol ?al??mas? da yapt?rd?.
?dmanda, sakatl??? bulunan futbolcular Hakan, Carrusca, Ayd?n, U?ur ve ?a?r? ile hafif sakatl?klar? oldu?u belirtilen Hasan ?a?, Bar?? ve Aykut tak?mdan ayr?, kondisyoner e?li?inde ?al???rken, bu futbolcular idman?n sonlar?na do?ru topla ?al??maya ba?lad?. ?al??maya, sakatl?klar? bulunan Sabri, Mehmet Topal ile bo?az enfeksiyonu ge?irdi?i i?in dinlendirilen ?mit kat?lmad?.
Bu arada antrenman? izleyen eski kaleci Claudio Taffarel?e futbolcular b?y?k ilgi g?sterdi. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net