?ener: Hocal?k siyasete engel de?il

1991 y?l?nda girdi?i parlamentoda 16 y?l boyunca siyaset yapan Abd?llatif ?ener, se?ime girmeme karar?n?n ard?ndan akademik hayata h?zl? bir d?n?? yapt?. ?ener, Hacettepe ?niversitesi?nin ard?ndan TOBB ?niversitesi?nde de ders ...


1991 y?l?nda girdi?i parlamentoda 16 y?l boyunca siyaset yapan Abd?llatif ?ener, se?ime girmeme karar?n?n ard?ndan akademik hayata h?zl? bir d?n?? yapt?. ?ener, Hacettepe ?niversitesi?nin ard?ndan TOBB ?niversitesi?nde de ders vermeye ba?l?yor.
Kamu Maliyesi ve Maliye Politikas? dersleri verecek olan ?ener, 16 y?l ?nce akademisyenli?i b?rakt??? d?nemde oldu?u gibi ??rencilerine yine olumlu yakla?aca??n? s?yledi. Abd?llatif ?ener, ?Beni kimse s?f?rc? olarak tan?mlayamaz. Ben ille de s?n?fta ?akmak istiyorum demeyen ??rencileri de pek b?rakmad?m? dedi.
?leride siyasete d?n?p d?nmeyece?i sorular?yla da kar??la?an ?ener, akademisyenlere siyaset yasa?? olmad???n? s?yleyerek a??k kap? b?rakt? ancak g?nl?n?n yine de hocal?kta oldu?unu s?yledi.
?ener, ?Siyasete bir girdik pir girdik o g?n bug?n ??kamad?k. Benim ?n?me ?niversite mi, siyaset mi dediklerinde ben hep hocal??? tercih ederim? diye konu?tu.
?ener?e T?rkiye Odalar ve Borsalar Birli?i ?niversitesi Rekt?r? Tahsin Kesici taraf?ndan rozet tak?ld?. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net