29 Temmuz 2007 00:00

?SS tercihleri 3 A?ustos?ta sona erecek

?niversite adaylar?n?n tercih i?lemleri 3 A?ustos?ta sona erecek. Adaylar bu s?re?te ??renci Se?me ve Yerle?tirme S?nav??nda (?SS) ald?klar? puan ?er?evesinde kendilerine en uygun tercihi yapmaya ?al??acaklar.

Paylaş

?niversite adaylar?n?n tercih i?lemleri 3 A?ustos?ta sona erecek. Adaylar bu s?re?te ??renci Se?me ve Yerle?tirme S?nav??nda (?SS) ald?klar? puan ?er?evesinde kendilerine en uygun tercihi yapmaya ?al??acaklar.
Adaylardan, 2007-?SS?ye girip 160 ve ?st?nde puan alanlar, 2007-?SS?ye girip ayn? zamanda s?navs?z ge?i? hakk?na sahip olanlar ve sadece s?navs?z ge?i? i?in ba?vuranlar tercih yapabilecek. ?zel yetenek s?nav?yla ??renci alan y?ksek ??retim programlar?na yerle?mek isteyen adaylar?n tercih formu doldurmalar? gerekmiyor.
Tercihler, ba?vuru merkezlerine yap?labilece?i gibi bireysel olarak ?SYM?nin internet adresinden TC kimlik numaras? ve ?SYS ?ifresiyle de yap?labilecek. Tercih bildirimi faks, posta, elektronik posta gibi yollardan yap?lamayacak.
Ba?vuru merkezleri arac?l???yla tercih yapacak adaylar?n bu i?lem i?in ba?vuru merkezinden randevu almas? gerekecek.
Tercihler internet yoluyla da ?SYM?ye g?nderilebilecek. Bu yolu kullanacak adaylar www.osym.gov.tr internet adresinden gerekli bilgilere ula?abilecekler.
?SYM yetkilileri, tercihlerini internet ?zerinden bireysel olarak g?nderecek adaylar?, ?Tercihleriniz sistem taraf?ndan ba?ar?yla kabul edilmi?tir? uyar?s?n? mutlaka g?rmeleri ve yaz?c?dan ?Tercih Listesi?ni almalar? gerekti?i konular?nda ?nemle uyar?yor.
Yerle?tirme i?lemlerinin yakla??k iki haftada tamamlanmas? ve sonu?lar?n 20 A?ustos?a kadar a??klanmas? bekleniyor. (HABER MERKEZ?)
ÖNCEKİ HABER

Trafik kazalar? artt?

SONRAKİ HABER

Nijerya'da Boko Haram ile mücadele

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa