?Ya??? olsa da barajlar hemen dolmaz?

Meteoroloji ??leri Genel M?d?rl??? son 20 y?l?n ya??? oranlar?na g?re, bu y?l ya???larda ortalama y?zde 30?luk bir azalma oldu?unu a??klad?.
Meteoroloji yetkililerine g?re, sonbahar aylar?nda ya??? ba?lasa bile, ...


Meteoroloji ??leri Genel M?d?rl??? son 20 y?l?n ya??? oranlar?na g?re, bu y?l ya???larda ortalama y?zde 30?luk bir azalma oldu?unu a??klad?.
Meteoroloji yetkililerine g?re, sonbahar aylar?nda ya??? ba?lasa bile, bu barajlar?n hemen dolaca?? anlam?na gelmiyor. Meteoroloji ??leri Hava Tahminleri Daire Ba?kan? Kemal Dokuyucu ?Bu ba?layacak ya???lar son 1 y?ld?r devam eden ya??? eksikli?ini do?rudan do?ruya giderecek diye bir ?ey yok. Bu ya???lar k?? boyunca mevsim normallerinin ?zerinde devam ederse barajlarda k?p?rdanma olur? dedi.
Ge?ti?imiz 9.5 aya bak?ld???nda T?rkiye ortalamas?nda y?zde 30?luk bir ya??? eksikli?i s?z konusu. Meteorolojinin verilerine g?re Marmara B?lgesi?nde son 20 y?l?n ya??? ortalamas?na g?re y?zde 33?l?k bir azalma var. ?? Anadolu?da bu oran y?zde 22, Akdeniz?de y?zde 13 iken, Ege B?lgesi?nde y?zde 43?e kadar ??k?yor.
?stanbul?da sular azal?yor
?stanbul?un su ihtiyac?n? sa?layan 10 su kayna??ndaki doluluk oran? da y?zde 29?a d??t?. Kente su sa?layan ve toplam 792 bin 750 milyon metrek?p su tutma kapasitesine sahip ?merli, Darl?k, Elmal?, Terkos, Alibey, B?y?k?ekmece, Sazl?dere ve Istrancalar?daki su hacmi 2 milyon 636 bin metrek?pe indi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net