30 Temmuz 2007 00:00

Ba??ms?zl?k isteyen Kosova kas?mda se?imlere gidecek

Nihai stat?s? konusunda anla?ma sa?lanamazsa, 28 Kas?m?da ba??ms?zl???n? ilan edece?ini duyuran Kosova, Birlemi? Milletler?le anla?arak kas?m ay? i?inde parlamento se?imi ile yerel se?imlerin ayn? anda yap?lmas?n? kararla?t?rd?

Paylaş

Nihai stat?s? konusunda anla?ma sa?lanamazsa, 28 Kas?m?da ba??ms?zl???n? ilan edece?ini duyuran Kosova, Birlemi? Milletler?le anla?arak kas?m ay? i?inde parlamento se?imi ile yerel se?imlerin ayn? anda yap?lmas?n? kararla?t?rd?.
Kosova Radyosu?nun haberine g?re, Birle?mi? Milletler Kosova Misyonu (UNMIK) ?efi Yoachim Ruecker ve Kosova M?zakere Ekibi, Kosova?da meclis se?imleri ve yerel se?imlerin kas?m ay?nda yap?lmas? konusunda anla?t?.
Kosova Ba?kan? Fatmir Seydiu, s?z konusu se?imleri Kosova?n?n nihai stat? s?recini ertelemek i?in kullanma giri?imlerinin engellenmesi i?in b?t?n ?abalar?n sarf edilece?ini s?yledi.
UNMIK ?efi Yoachim Ruecker ise se?imlerin, Kosova?n?n stat?s?n?n belirlenmesine engel olu?turdu?una dair herhangi bir tespit yap?lmas? durumunda bu karar?n tekrar g?zden ge?irilece?ini kaydetti.
Kosoval? yetkililer daha ?nce yapt?klar? a??klamalarda, Kosova?n?n, 1999 y?l?ndan bu yana belirsizli?ini koruyan nihai stat?s? konusunda bu y?l da ??z?m bulunamamas? halinde 28 Kas?m?da tek tarafl? ba??ms?zl?k ilan edece?ini duyurmu?tu. Pri?tineli yetkililer, Arnavutlar i?in bayrak g?n? olarak kutlanan ve son derece ?nem verilen 28 Kas?m??n, ba??ms?zl?k ilan? i?in en do?ru tarih oldu?unu kaydetmi?ti. (DI? HABERLER)
ÖNCEKİ HABER

Sezen Aksu yine b?y?ledi

SONRAKİ HABER

BUDO'dan sefer iptalleri

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa