Bibby: MVP politik bir ?d?l

Sacramento Kings?in y?ld?z? Mike Bibby, NBA?in resmi sitesinde gen? basketbol severlerin sorular?n? yan?tlad?. Deneyimli oyun kurucu, MVP ?d?l?n?n verilmesinde siyasi etkenlerin rol ald???n? s?yledi


Sacramento Kings?in y?ld?z? Mike Bibby, NBA?in resmi sitesinde gen? basketbol severlerin sorular?n? yan?tlad?. Deneyimli oyun kurucu, MVP ?d?l?n?n verilmesinde siyasi etkenlerin rol ald???n? s?yledi.
Kings?e ilk geldi?i zaman kendisini ?ok iyi hissetti?ini belirten Bibby, 3 y?l i?inde 30 ma? kazanabilen bir tak?mdan Kings gibi kazanmaya al???k bir tak?ma haline gelmenin olduk?a zor oldu?unu ifade ederek tak?ma al??mas?nda Vlade Divac, Chris Webber, Bobby Jackson, Hedo T?rko?lu, Dough Christie?nin b?y?k katk?lar? oldu?unu s?yledi.
?lk geldi?i sezon ma?lardan ?nceki sinirli hareketlerinden, oynad??? ma? say?s? artt?k?a kurtuldu?unu aktaran Bibby, ma?a ??kmadan ?nce neler dikkat etti?ini ve nas?l haz?rland???na da de?indi. ?MVP ?d?l?n? kazanabilece?ini d???n?yor musun?? ?eklindeki bir soruya, Bibby, ?d?l?n verilmesinde politik etkenlerin etkili oldu?unu ifade ederek ?Bu ?d?l verilirken bir?ok siyasi etken devreye giriyor, bu y?zden MVP ?d?l?n? bana vereceklerini d???nm?yorum? ?eklinde yan?t verdi.
?n?m?zdeki sezon NBA?deki 11. y?l?n? dolduracak olan y?ld?z oyuncu, NBA?de kendisini en iyi k?sa boylu oyuncular?n savundu?unun alt?n? ?izerek bu oyunculara ?rnek olarak Mugsy Bogues?? g?sterdi. Kar?? kar??ya oynad??? oyunculardan da savunmakta en g??l?k ?ekti?i oyun kurucunun Stephon Marbury oldu?unu dile getiren Bibby, NBA?de kar??la?t??? en sert tak?m?n San Antonio Spurs oldu?unu aktard?.
?Los Angeles Lakers?a kar?? oynamaktan ho?lan?yorum? diyen oyun kurucu, hakk?nda ??kan takas dedikodular?n?n kendisini zorlamad???n?, daha ?ncede takas ya?ad??? i?in bunun pek bir ?nem ta??mad???n? ifade etti.
Mike Bibby, ??n?m?zdeki sezon Sacramento Kings?in neler yapabilece?ini d???n?yorsun? ?eklindeki bir soru ?zerine ?Bilmiyorum. Hep birlikte g?rece?iz. Takaslar hen?z bitmedi. Bu nedenle tak?mda kimlerin oldu?unu g?rmek ve neler yapabilece?imizi de?erlendirmek i?in sezon ba?layana kadar beklemek zorunday?z?.diye cevaplad?. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net