Mustafa Do?an ayr?lmak istemiyor

Ertu?rul Sa?lam??n tak?mda istemedi?i Mustafa Do?an, siyah-beyazl? tak?mdan ayr?lmay? kesinlikle d???nmedi?ini s?yledi


Ertu?rul Sa?lam??n tak?mda istemedi?i Mustafa Do?an, siyah-beyazl? tak?mdan ayr?lmay? kesinlikle d???nmedi?ini s?yledi.
Avrupa ?ampiyonlar Ligi ?n eleme ma?lar? i?in verilen 25 ki?ilik kadroda ismi olmayan ve tak?mdan ayr?laca?? y?n?nde spek?lasyonlar yap?lan Mustafa Do?an, yapt??? a??klamada, Be?ikta? ile 1 y?ll?k daha s?zle?mesi bulundu?unu ve tak?mdan ayr?lmay? d???nmedi?ini ifade etti. UEFA?ya bildirilen kadroda ad?n?n olmad???n? duydu?unda ?z?ld???n? ve ?a??rd???n? anlatan Mustafa Do?an, ??Ama bu olay beni karamsarl??a itece?ine daha da h?rsland?rd?. Bu hocam?z?n tasarrufudur ve karar?na sayg? duyuyorum?? dedi.
?Hocam?n adaletine g?veniyorm?
Mustafa, UEFA?ya bildirilen kadroda yer almamas? ile ilgili teknik direkt?r Ertu?rul Sa?lam ile g?r??medi?ini belirterek, ??Hocamla aram?zda en ufak bir sorun yok. Hocam?z?n adaletine g?veniyorum. Oynat?p oynatmamak, kadroya al?p almamak hocam?z?n tasarrufundad?r?? ?eklinde konu?tu.
Mustafa Do?an, ??Ben g?revimin ba??nday?m. Be?ikta??tan ayr?lmay? d???nm?yorum. Transfer teklifleri oldu ama kimseyle g?r??medim, ??nk? Be?ikta??ta oynamay? istiyorum?? diyerek s?zlerini tamamlad?. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net