31 Temmuz 2007 00:00

S?caklar domates fiyat?n? art?rd?

Tarlada ?r?n?n s?caktan zarar g?rmesi nedeniyle arz talebi kar??layamay?nca, domatesin fiyat? ge?en haftaya oranla y?zde 100?den fazla artt?.Kayseri Sebze ve Meyve Komisyoncular? Derne?i Ba?kan? Mustafa Y?cel, ...

Paylaş

Tarlada ?r?n?n s?caktan zarar g?rmesi nedeniyle arz talebi kar??layamay?nca, domatesin fiyat? ge?en haftaya oranla y?zde 100?den fazla artt?.
Kayseri Sebze ve Meyve Komisyoncular? Derne?i Ba?kan? Mustafa Y?cel, ?lke genelinde etkisini hissettiren a??r? s?cak havalar?n domates ?retimini olumsuz etkiledi?ini, bunun sonucunda fiyatlar?n artt???n? belirtti.
S?cak havalar?n tarladaki ?r?n? yakt???n? ve bunun sonucunda arz?n talebi kar??layamad???n? ifade eden Y?cel, ?u bilgileri verdi: ??Yaz mevsimine ?zg? bir sebze olan domatesin fiyat?, neredeyse k?? mevsimindeki fiyat?na y?kseldi. ?u an daha ?ok Amasya ve Tokat b?lgesinden domates geliyor. Daha sonra Konya b?lgesi, daha sonra da Ege B?lgesinden domates gelmeye ba?layacak. Ancak, t?m ?retim b?lgelerinde a??r? s?caklar nedeniyle ?r?n zarar g?rd??? i?in ?retim miktar? ciddi oranda azald?. Yaz mevsiminde domates t?ketimi ciddi oranda art?yor. Bunun yan? s?ra ihracat da ?nemli miktarda art?yor. Bu durumda arz talebi kar??layamay?nca fiyatlar bir hafta i?inde y?zde 100?den fazla artt?.?? Domatesin halde toptan fiyat?n?n 0.5-1.5 YTL?ye ??kt???n?, market ve al??veri? merkezlerinde ise domatesin perakende olarak 2 YTL?ye civar?nda sat?ld???n? bildiren Y?cel, ge?en hafta domatesin haldeki toptan fiyat?n?n 03-0.8 YTL civar?nda oldu?unu bildirdi. Domatesin fiyat?n?n k?? mevsimindeki seviyesine ula?t???na dikkati ?eken
Y?cel, domatesin k?? aylar?nda halde 1-1.5 YTL?ye sat?ld???n? hat?rlatt?. (?stanbul/EVRENSEL)
ÖNCEKİ HABER

KENT YAZILARI

SONRAKİ HABER

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Aybet: Gazetecilikten tutuklu yok

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa