?sve?li y?netmen Ingmar Bergman ?ld?

D?nyaca ?nl? ?sve?li sinema ve tiyatro y?netmeni Ingmar Bergman, ?sve??te ya?ama veda etti. 89 ya??nda hayata g?zlerini yuman Bergman, ?En ?yi Yabanc? Film? alan?nda 3 Oskar alm??, 9 defa da ?En ?yi Y?netmen? dal?nda Oscar?a aday g?sterilmi?ti.

Yedinci M?h?r, Yaban ?ilekleri ve Sihirli Fl?t?? sinema d?nyas?na kazand?ran ve 89 ya??nda ya?am?n? yitiren ?nl? y?netmen, 2005?te Time dergisi taraf?ndan d?nyan?n ya?ayan en b?y?k y?netmeni olarak nitelendirilmi?ti. ?sve?li y?netmen Ingmar Bergman??n k?z? Eva Bergman, 89 ya??ndaki babas?n?n, ?sve??in Faaro Adas??nda, uykusunda ?ld???n? a??klad?. Ingmar Bergman, bir Protestan papaz?n?n o?lu olarak 1918 ?sve? Uppsala?da do?du. ?lk filmini 1946?da ?eken Bergman, 1956 Cannes Film Festivali?nde g?sterilen ve 18. filmi olan ?Bir Yaz Gecesi G?l?msemeleri? ile bir anda ke?fedildi. 1957 Cannes Film Festivali?nde g?sterilen ?Yedinci M?h?r? ile ?n?ne ?n katt?.9 defa En ?yi Y?netmen Oscar??na aday g?sterilen Bergman??n eserleri, 1960, 1961 ve 1983 y?llar?nda En ?yi Yabanc? Film Oscar?? ?d?l?n?n sahibi oldu. Ingmar Bergman, yar?m asr? a?an sanat ya?am?nda 54 film y?netti; 126 tiyatro eserine ve 39 radyo oyununa imza att?. Filmlerinin ?o?unda papazlardan ve egemen baba fig?rlerinden yararlanan usta y?netmen, a??rl?kl? olarak ruhani aray??lar? ve psikolojik ?at??malar? ele al?yordu.?Yedinci M?h?r?, ?Yaban ?ilekleri?, ?Sihirli Fl?t?, ????l?klar ve F?s?lt?lar?, ?Persona? gibi ?l?ms?z filmlerin y?netmeni olan Bergman, 2005?te Time dergisi taraf?ndan d?nyan?n ya?ayan en b?y?k y?netmeni olarak nitelendirilmi?ti. (K?LT?R SERV?S?)_
www.evrensel.net