31 Temmuz 2007 00:00

?Ziya Do?an?a g?veniyoruz?

Trabzonspor Kul?b? Bas?n S?zc?s? Zeyyat Kafkas, y?netim kurulu olarak istikrardan yana olduklar?n? ve teknik direkt?r Ziya Do?an?a g?vendiklerini s?yledi.

Paylaş

Trabzonspor Kul?b? Bas?n S?zc?s? Zeyyat Kafkas, y?netim kurulu olarak istikrardan yana olduklar?n? ve teknik direkt?r Ziya Do?an?a g?vendiklerini s?yledi.
Kafkas, Trabzonspor?un 24 y?ld?r ?ampiyon olamad???n? belirterek, ?24 y?ld?r ba?ar?s?zl?klardan sonra d??ar?dan yap?lan bask?lardan dolay? Trabzonspor anl?k kararlar verip hocalar de?i?tirmi?ler, y?netimler istifa etmi?. Ama 24 y?ld?r Trabzonspor ?ampiyon olam?yor. Biz istikrardan yanay?z. Ziya Do?an ve teknik kadromuza bu anlamda g?veniyoruz? dedi. Teknik direkt?r de?i?iminin ?ok kolay olabilece?ini kaydeden Kafkas, ?Ziya hocan?n eksiklikleri yok mu, bizim de eksik g?rd???m?z ?eyler var. Fakat bunlar? konu?abildi?imiz bir teknik adam. Y?netimi bu konuda bilgilendiriyor. Yeni bir teknik direkt?r almak, yeni bir kadro, yeni bir sistem demek. 23-24 y?ld?r bu yap?ld??? i?in ba?ar? yok. B?rak?n bildi?imizi Aral?k ay?na kadar yapal?m. Aral?k ay?nda da bunun hesab?n? kongre salonunda veririz? diye konu?tu.
Transfer ve Galati ma??
Kafkas, transferde kadrolar?na 2 oyuncu katacaklar?n? ve bunun i?in ?al??malar?n?n s?rd???n? s?yledi. 24 y?ll?k d?nemi inceleyerek tecr?beler edindiklerini ifade eden Kafkas, ??yle devam etti: ?Bug?n Galatasaray??n transferi Lincoln iyi transfer. D?nya ?ap?nda ama Trabzonspor?a geldi?i zaman y?zde 20, ?stanbul?da y?zde 50?dir. Dolay?s?yla Trabzonspor?un baz? ger?ekleri var. Baz? eski y?netici arkada?lar?m?z ?Trabzonspor?un anayasas? olu?mal?? diyorlar, inan?yorum. Biz ?stanbul tak?mlar?n? takip edip y?ld?zlar getirdi?imiz zaman ba?ar?l? olaca??z diye bir ?ey yok. En az?ndan kul?be ekonomik a??dan y?k getirmemek i?in nokta at??lar yapmam?z gerekiyor. ?lk geldi?imizde ba?ka d???n?yor, ?imdi edindi?imiz tecr?belerden ba?ka d???n?yoruz.?
Son y?netim toplant?s?nda transfer konusunun da g?r???ld???n? kaydeden Kafkas, ??yle konu?tu: ??n?m?zde 2 hafta i?inde haz?r olan, direkt katk? sa?layacak 2 oyuncu takviyesi d???n?yoruz. Maalesef bunlar?n 2?si yabanc? olacak. Elimizde olsa da tak?mda toplam 2 yabanc? olsa. 1 yerli oyuncu da olabilir. Savunmaya aray???m?z yok. Bu oyuncular?n biri oyun kurucu, biri forvet olacak. Tak?mdaki gen? ve y?ld?z aday? olan oyunculara sahip ??kmak gerekir. T?m y?ld?zlar? toplay?nca ba?ar? gelecek diye garanti yok.?
Haz?rl?klar s?r?yor
UEFA Intertoto Kupas? 3. tur r?van? ma??nda Romanya?n?n Otelul Galati tak?m?na sahas?nda 2-1 yenilerek elenen ve UEFA Kupas??na kat?lma hakk? elde edemeyen Trabzonspor, 1 g?nl?k iznin ard?ndan ?al??malara ba?lad?. Teknik direkt?r Ziya Do?an y?netiminde, yap?lan antrenmana sakatl?klar? s?ren Musa ve Risp kat?lmad?. Hafif sakatl??? bulunan Ceyhun ise kondisyon salonunda ?al??t?. Bordo-mavili futbolcular kondisyona y?nelik hareketlerin ard?ndan yar? sahada ?ift kale ma? yapt?. (SPOR SERV?S?)
ÖNCEKİ HABER

G?zler S?per Kupa?da

SONRAKİ HABER

Yüzlerce geyik öldüren avcıya hapis ve ayda 1 kez Bambi izleme cezası

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa